Webhooks

Integrasi webhook membolehkan anda untuk menghantar data Leads kepada sistem third party seperti Telegram Messenger, Google Sheets, etc.

Sebagai contoh, jika anda ingin notifikasi pada Telegram apabila seseorang mengisi maklumat pada form, perkara ini boleh dilakukan melalui webhooks.

Akses Webhooks.

1. Pada dashboard halaman, anda boleh klik pada ikon anak panah kebawah tersebut.

2. Seterusnya, tekan Webhooks pada menu tambahan tersebut.

Tambah/Cipta Webhook

1. Pada halaman webhooks, anda boleh klik butang Add webhook.

2. Seterusnya, masukkan maklumat berkenaan webhook anda.

Name

Masukkan nama sebagai rujukan

Callback Url

anda boleh masukkan webhooks url g telah anda generate dari third party system. Seperti Integromat, Zapier, etc.

Bagaimana untuk guna webhook?

Gunakan dengan Integromat

pageIntegromat

Gunakan dengan Zapier

pageZapier

Last updated