Batalkan Langganan

Untuk batalkan langganan anda sedia ada, anda boleh rujuk langkah penetapan dibawah.

1. Dihalaman billing, anda boleh klik sahaja pada butang Cancel plan

2. Seterusnya, anda akan dibawa kehalaman pembatalan plan tersebut. Pada halaman ini, anda boleh klik terus pada butang Cancel plan

Kini pembatalan plan anda sudah berjaya. Anda tidak akan dicaj untuk langganan seterusnya. Anda masih lagi boleh menggunakan sistem kami selagi plan anda masih belum tamat tempoh langganan.

Sekiranya, anda berubah fikiran dan ingin meneruskan langganan plan. Anda boleh klik pada butang Renew plan dihalaman biliing tersebut.(Butang ini hanya akan dapat dilihat apabila anda lakukan pembatalan langganan)

Last updated