Leads

Pada bahagian leads, akan menunjukkan Leads yang telah di isi oleh pengguna pada form yang terdapat pada halaman ini.

Akses ke halaman Lead

1. Anda boleh akses dengan menekan ikon anak panah kebawah pada dashboard halaman anda.

2. Seterusnya, tekan Leads pada menu tambahan tersebut.

Padam Leads sedia ada

1. Untuk buang data leads sedia ada, anda boleh tick pada leads yang anda ingin buang tersebut.

2. Seterusnya, anda boleh klik pada butang Action.

3. Kemudian, anda boleh klik pada Remove untuk buang data leads tersebut.

Jika anda ingin pilih kesemua data leads yang ada pada halaman tersebut untuk di buang, anda boleh tick pada kotak sebelah atas tersebut seperti yang dihiglight pada paparan dibawah:

Last updated