Shoppegram
Search
K

Shipping Carriers

Didalam Commerce anda boleh membuat penetapan shipping carrier yang anda gunakan untuk memudahkan proses add tracking url bagi setiap order yang anda sudah siap sedia untuk penghantaran.

Cara Penetapan

1. Log in kedalam akaun Dashboard Commerce anda.
2. Klik pada Settings.
3. Klik pada Shipping carriers.
4. Klik pada Add carrier.
5. Seterusnya anda akan diminta untuk isi ruangan yang telah disediakan seperti paparan dibawah.
Name
Masukkan nama shipping carrier anda. Sebagai contoh Poslaju dan sebagainya
Tracking URL
Masukkan link untuk pelanggan anda track order mereka bagi shipping carrier yang anda gunakan. Anda boleh dapatkan link tersebut melalui website shipping carrier anda.
6. Setelah anda masukkan details tersebut anda boleh klik Save.
Kini penetepan add carrier anda sudah berjaya.