Bertukar Langganan

Untuk bertukar langganan, anda boleh rujuk pada langkah penetapan dibawah:

1. Klik pada butang Update plan

2. Seterusnya, anda boleh klik pada butang Continue pada plan yang anda ingin langgan

3. Dihalaman ini juga anda akan dapat lihat harga yang anda perlu bayar pada bahagian Amount due today. Anda boleh klik pada teks View details untuk lihat penerangan secara ringkas tentang pembayaran yang anda akan lakukan.

Setelah selesai, anda boleh klik pada butang Confirm untuk terus membuat pembayaran.

Last updated