Webhook

  • Webhook boleh digunakan untuk anda hantar mesej secara auto melalui Telegram untuk anda mendapat notifikasi berkenaan pembelian yang baru dibuat oleh pelanggan anda.

  • Anda juga boleh gunakan webhook ini untuk menghantar maklumat pembelian pelanggan anda kedalam Google Excel anda dan lain-lain lagi.

Fungsi Webhook ini hanya terdapat pada langganan plan Standard, Premium dan Ultimate sahaja

Penetapan Webhooks

  1. Klik pada Settings (1) dan skrol kebawah sehingga jumpa bahagian Webhooks (2).

  1. Tekan butang Add Webhook untuk tambah webhook anda.

  1. Pilih Status Webhhok (1) kemudian masukkan nama yang ingin letak dalam ruangan Name (2) dan masukkan link webhook ke dalam ruangan Callback URL (3).

  1. Tekan ikon ' || ' untuk hentikan penerimaan data dari webhook anda dan tekan sekali lagi untuk sambung penerimaan data dari webhook. Tekan ikon tong sampah untuk buang webhook.

Data Webhooks

Di Commerce ini, anda boleh menggunakan webhook tersebut untuk tarik data bagi setiap:

State

Descriptions

Order Paid

Trigger apabila anda mark order anda as Paid atau Order telah berjaya dibayar.

Order Shipped

Trigger apabila anda masukkan tracking number pada order pelanggan tersebut

Checkout Abandoned

Trigger apabila pelanggan tidak melengkapkan pembayaran dalam masa 60 minit

Checkout Completed

Trigger apabila pelanggan berjaya checkout dan sampai sehingga ke thank you page

Checkout Updated

Trigger apabila pelanggan terima promosi Thank you Page Offer (TYPO) yang anda tawarkan

Order Status Processing

Trigger apabila anda ubah status order pelanggan kepada Processing

Order Status Completed

Trigger apabila anda ubah status order pelanggan kepada Completed

Order Updated

Trigger apabila order telah di-update apabila pelanggan menerima tawaran Thank You Page Offer (TYPO)

Order Ready For Pickup

Trigger apabila anda mengubah status order pelanggan kepada Ready for Pickup

Order Packed

Trigger apabila anda mengubah status order pelanggan kepada Order Packed

Disini, kami sertakan sekali value-value yang anda boleh tarik.

Parameter : {{ checkout }} Deskripsi : Data checkout Contoh : [Collection]

Parameter : {{ checkout.id }} Deskripsi : Id untuk data checkout Contoh : 1262140

Parameter : {{ checkout.domain }} Deskripsi : Domain/Subdomain kedai anda Contoh : mirfaith.myshoppegram.com

Parameter : {{ checkout.url }} Deskripsi : Link kedai anda Contoh : https://mirfaith.myshoppegram.com

Parameter : {{ checkout.currency }} Deskripsi : Currency yang digunakan pada kedai anda Contoh : MYR

Parameter : {{ checkout.total }} Deskripsi : Jumlah pembayaran yang dikenakan Contoh : 10

Parameter : {{ checkout.shipping }} Deskripsi : Harga shipping rates yang anda telah tetapkan Contoh : 0

Parameter : {{ checkout.rate }} Deskripsi : Nama shipping rates yang pelanggan telah pilih Contoh : FREE SHIPPING COD

Parameter : {{ checkout.completed_at }} Deskripsi : Tarikh dan masa pelanggan berjaya membuat pembayaran Contoh : 2021-03-03T22:58:32+08:00

Parameter : {{ checkout.created_at }} Deskripsi : Tarikh dan masa pelanggan ingin membuat pembayaran Contoh : 2021-03-03T22:58:17+08:00

Parameter : {{ checkout.items }} Deskripsi : Data items/variant dalam checkout Contoh : [Collection]

Parameter : {{ checkout.items[].product }} Deskripsi : Data produk dalam checkout Contoh : [Collection]

Parameter : {{ checkout.items[].product.name }} Deskripsi : Nama produk anda Contoh : Test

Parameter : {{ checkout.items[].product.sku }} Deskripsi : SKU untuk variant produk anda Contoh : 123456

Parameter : {{ checkout.items[].name }} Deskripsi : Nama variant produk anda Contoh : 2 Unit/ Hitam

Parameter : {{ checkout.items[].currency }} Deskripsi : Currency yang digunakan pada kedai anda Contoh : MYR

Parameter : {{ checkout.items[].price }} Deskripsi : Harga produk variants anda Contoh : 10

Parameter : {{ checkout.items[].quantity }} Deskripsi : Kuantiti produk variant anda yang di Checkout Contoh : 1

Parameter : {{ checkout.items[].subtotal }} Deskripsi : Jumlah keseluruhan harga produk variant yang di Checkout Contoh : 10

Parameter : {{ checkout.customer }} Deskripsi : Data customer yang checkout pada website anda Contoh : [Collection]

Parameter : {{ checkout.customer.first_name }} Deskripsi : Nama first name customer yang checkout pada website anda Contoh : Abu

Parameter : {{ checkout.customer.last_name }} Deskripsi : Nama last name customer yang checkout pada website anda Contoh : Ali

Parameter : {{ checkout.customer.phone }} Deskripsi : Nombor telefon customer yang checkout pada website anda Contoh : 60123456789

Parameter : {{ checkout.customer.email }} Deskripsi : Email customer yang checkout pada website anda Contoh : abuali@gmail.com

Parameter : {{ checkout.shipping_address }} Deskripsi : Data shipping yang dimasukkan semasa checkout pada website anda Contoh : [Collection]

Parameter : {{ checkout.shipping_address.first_name }} Deskripsi : Nama first name yang dimasukkan pada bahagian page shipping semasa checkout pada website anda Contoh : Nur

Parameter : {{ checkout.shipping_address.last_name }} Deskripsi : Nama last name yang dimasukkan pada bahagian page shipping semasa checkout pada website anda Contoh : Aishah

Parameter : {{ checkout.shipping_address.phone }} Deskripsi : Nombor telefon yang dimasukkan pada bahagian page shipping semasa checkout pada website anda Contoh : 601122334455

Parameter : {{ checkout.shipping_address.email }} Deskripsi : Email yang dimasukkan pada bahagian page shipping semasa checkout pada website anda Contoh : nuraishah@gmail.com

Parameter : {{ checkout.shipping_address.address1 }} Deskripsi : Address yang dimasukkan pada bahagian page shipping semasa checkout pada website anda Contoh : Persiaran Permata Perdana

Parameter : {{ checkout.shipping_address.address2 }} Deskripsi : Address line 2 (Jika ada) yang dimasukkan pada bahagian page shipping semasa checkout pada website anda

Contoh : -

Parameter : {{ checkout.shipping_address.zip }} Deskripsi : Postal kod yang dimasukkan pada bahagian page shipping semasa checkout pada website anda Contoh : 63000

Parameter : {{ checkout.shipping_address.city }} Deskripsi : Bandar yang dimasukkan pada bahagian page shipping semasa checkout pada website anda Contoh : Selangor

Parameter : {{ checkout.shipping_address.state }} Deskripsi : Daerah yang dimasukkan pada bahagian page shipping semasa checkout pada website anda Contoh : Cyberjaya

Last updated