Shoppegram
Search…
⌃K

Transfer Ownership

Transfer ownership adalah features untuk menukarkan owner store yang asal kepada owner store yang lain. Selepas proses transfer anda akan kehilangan akses kepada store anda.
  1. 1.
    Klik pada butang transfer ownership.
2. Masukkan maklumat yang diperlukan dan klik transfer store owner. Oleh itu, proses penukaran owner store telah pun selesai.