Shoppegram
Search…
⌃K

Footer menu

Tutorial cara membina Footer Menu
686x451.969 (Original: 938x618) Untuk membuat tetapan pada menu terdapat 2 langkah iaitu:-
  1. 1.
    Membina Page/Category Rujuk tutorial bina page di link berikut: Pages Rujuk tutorial bina category di link berikut: Categories
  2. 2.
    Mencipta menu kepada page/category.
Tutorial ini akan terus kepada langkah kedua. Sekiranya Page atau Categories masih lagi belum dicipta boleh ikuti tutorial seperti link di atas.
Log masuk ke dashboard dan pergi kepada Online Store -> Menus Paparan seperti di bawah akan keluar.
Klik pada butang Add Menu Masukkan perkataan Footer menu pada ruangan Title. Pastikan ejaan dan huruf besar atau kecil adalah sama. seperti di dalam gambar di bawah. Klik buatang Save
Seterusnya footer menu yang bari dicipta sebentar tadi akan terpapar. Klik pada tab Menu items
Paparan selepas klik tab Menu items
Seterusnya klik butang Add menu item Pada ruang Title masukkan apa-apa nama yang melambangkan page anda. Pada ruang link masukkan handle sahaja. link ke pages gunakan : /pages/nama-page-andalink ke categories gunakan : /categories/nama-category-anda Cara mudah untuk dapatkan link adalah: Pages: Pergi ke Online store -> Pages-> klik butang edit pada nama page dan copy URL
Categories: Pergi ke Products -> Categories -> klik Edit pada categories -> klik tab SEO copy URL
Paste kan URL tu pada ruangan Link. Contoh adalah seperti gambar di bawah.
Klik butang Add Kini anda boleh cuba lihat pada main menu akan terpapar satu menu yang baru diciptakan sebentar tadi iaitu menu New Arrival