Shoppegram
Search…
⌃K

CPanel

Terdapat 3 bahagian untuk setup ini: - Bahagian 1 : Dapatkan value untuk A record dan CNAME record - Bahagian 2 : Penetapan di CPanel - Bahagian 3 : Penetapan di Commerce Peringatan Pastikan domain anda sudah dibeli dan sudah boleh digunakan untuk setup. Jika anda membeli domain ".com", anda boleh terus ikut tutorial ini. Jika domain Malaysia seperti ".my, .com.my, .net.my" pastikan domain anda sudah aktif baru teruskan dengan tutorial ini.

Bahagian 1 : Dapatkan value untuk A record dan CNAME record

1. Anda boleh log masuk kedalam dashboard Commerce
2. Klik pada Settings
3. Klik pada Custom domain
4. Klik pada Add existing domain
5. Nanti anda akan dapat lihat popup yang mempunyai value untuk A record dan CNAME record anda.
Anda perlu simpan value untuk A record dan CNAME record tersebut untuk anda masukkan didalam record domain anda didalam sistem domain provider nanti.

Bahagian 2 : Penetapan di CPanel

1. Log masuk pada akaun CPanel anda.
2. Pada dashboard CPanel, anda boleh klik pada bahagian Zone Editor
3. Seterusnya, untuk masukkan A record anda boleh klik pada butang +A RECORD
4. Setelah anda klik pada butang tersebut anda boleh masukkan yang diminta. Name: (Anda boleh letak nama domain anda. Sebagai contoh : blend.com.my) Value: IP Address yang anda dapatkan pada Bahagian 1
5. Setelah anda masukkan maklumat tersebut, anda boleh klik pada butang ADD AN A RECORD
6. Seterusnya untuk masukkan CNAME record, anda boleh klik pada butang +CNAME RECORD
7. Setelah anda klik pada butang tersebut anda boleh masukkan maklumat yang diminta. Name: (Anda boleh letak nama domain anda beserta dengan www. Sebagai contoh : www.blend.com.my) Value: @ atau nama domain anda
8. Setelah anda masukkan maklumat tersebut, anda boleh klik pada butang ADD AN CNAME RECORD
Domain anda akan mengambil masa 24-48 jam untuk ianya boleh digunakan dan dimasukkan didalam penetapan di Commerce.

Info Tambahan

Bagi memastikan DNS anda telah dipoint ke Commerce 1. Anda boleh Semak DNS anda Disini dan pastikan DNS yang terpapar ialah value anda yang tersendiri 2. Seterusnya anda perlu masukkan Domain anda(Contoh: blend.com.my) pada ruangan yang telah disediakan seperti gambar dibawah dan klik butang "Lookup!"
3. Setelah anda klik butang "Lookup!" anda akan dapat lihat result A Record anda seperti pada paparan dibawah.
Setelah domain anda sudah boleh digunakan. Terus masuk ke akaun Commerce anda dan sambung ke bahagian penetapan di Commerce.

Bahagian 3 : Penetapan di Commerce

1. Log masuk ke dashboard Commerce -> Settings dan klik Custom Domain
2. Di halaman Domains ini klik Add existing domain
3. Pop up Add existing domain akan keluar. Isikan nama website anda pada ruangan Custom Domain dan klik butang Connect
Tidak perlu tambah “www” untuk nama domain anda kerana banyak website-website besar seperti facebook dan lain-lain sudah tidak lagi menggunakan www pada nama domain mereka.