Editor

Dari halaman Editor ini, anda boleh:

Akses halaman Editor

1. Pada dashboard halaman, klik pada butang Editor

Menyalin semula halaman

1. Didalam halaman Editor, anda boleh klik pada butang Duplicate untuk menyalin semula halaman yang anda inginkan.

2. Kemudian, anda akan diminta untuk memasukkan nama bagi halaman yang anda telah menyalin semula tersebut.

3. Setelah anda memasukkan nama yang anda inginkan, anda boleh klik pada butang Duplicate

Kini proses penyalinan semula halaman sudah berjaya!

Last updated