Shoppegram
Search…
⌃K

Delyva

Commerce kini telah boleh dihubungkan untuk menggunakan fulfillment oleh 3rd party. Yang mana anda tidak perlu lagi susah-susah untuk masukkan order details. Hanya dengan beberapa klik sahaja, kini order anda akan auto sync dengan Delyva. Penetapan ini mengandungi 3 bahagian iaitu
  • Bahagian 1: Di platform Delyva
  • Bahagian 2: Di platform Commerce
  • Bahagian 3: Cara Fulfill Order

Bahagian 1: Penetapan di Delyva

Pastikan anda sudah mempunyai akaun Delyva. Sekiranya anda belum lagi mendaftar boleh ke link berikut: Klik sini untuk pendaftaran Delyva. Pendaftaran Delyva adalah percuma. 1. Log masuk ke akaun Delyva anda.
2. Di dalam dashboard, Klik pada nama anda di bahagian penjuru kanan atas.
3. Kemudia klik pad tab Settings
3. Kemudian klik pada tab API Integrations
4. Di page API Integrations, anda boleh dapatkan ketiga-tiga key yang diperlukan untuk integrations dengan sistem Commerce.

4.1 Dapatkan Company ID

1. Didalam halaman API Integrations tersebut anda boleh dapatkan sahaja value Company ID anda. Anda boleh rujuk paparan yang di highlightkan dibawah untuk mendapatkan Company ID anda.

4.2 Dapatkan Customer ID

1. Didalam halaman API Integrations tersebut anda boleh dapatkan sahaja value Customer ID anda. Anda boleh rujuk paparan yang di highlightkan dibawah untuk mendapatkan Customer ID anda.

4.3 Dapatkan API Key

1. Didalam halaman API Integrations tersebut, anda boleh klik butang Add new key
2. Kemudian nanti akan keluar popup untuk anda masukkan nama bagi API key anda.
Anda boleh masukkan sahaja apa-apa nama yang anda inginkan sebagai rujukan anda nanti.
3. Setelah selesai, anda boleh klik butang Create & View
4. Nanti akan ada popup yang menunjukkan API key anda
5. Anda boleh klik butang Copy untuk simpan API key tersebut untuk dimasukkan didalam sistem Commerce.
6. Setelah anda masukkan atau simpan API key tersebut, anda boleh klik Done

Bahagian 2: Penetapan di Commerce

1. Anda boleh log masuk ke dashboad Commerce
2. Klik Settings
3. Klik Shipping Providers
4. Klik butang Activate/Edit pada ruangan Shipping provider Delyva.
5. Seterusnya, anda akan diminta untuk masukkan maklumat Company ID, Customer ID dan API key yang anda dapatkan pada langkah penetapan di bahagian 1.
6. Setelah anda masukkan kesemua maklumat tersebut, anda boleh klik Save. Pastikan kotak Enable Delyva (Matdespatch) ditandakan, dengan klik pada kotak tersebut. Rujuk gambar di bawah.
Kini Commerce anda telah siap di hubungkan dengan platform Delyva. Pastikan akaun anda telah ditopup siap-siap untuk menggunakan sistem Delyva.

Bahagian 3 Cara Fulfill Order

Bahagian ini akan ditunjukkan cara-cara untuk fulfill order kita supaya terus dapat generate airwaybill di platform Delyva tanpa perlu log masuk, hanya menggunakan platform Commerce sahaja. 1. Log masuk ke dashboard Commerce -> klik tab Orders di panel kiri.
Pilih dan klik pada mana-mana order yang hendak dibuat penghantaran menggunakan Delyva dan paparan akan keluar seperti dibawah. 2. Klik butang Arrange shipment
Paparan seperti gambar dibawah setelah butang Arrange Shipment di klik. 3. Seterusnya tekan butang Add Shipment bewarna biru di sebelah penjuru kanan. Klik pada Select Shipment Provider dan pilih Delyva
4. Kemudian klik pada Choose Services Pilih dan klik pada mana-mana courier service yang anda mahu gunakan. Pada bahagian ini harga pun sudah tentukan mengikut alamat yang ada pada order.
5. Seterusnya klik pada method dan pilih Dropoff atau Pickup.
  • Dropoff - Anda sendiri akan pergi ke pejabat pos berhampiran dan hantarkan barang.
  • Pickup - Pihak courier akan menghantar kenderaan untuk mengambil barang yang telah di pesan di alamat yang telah ditetapkan pada penetapan Location anda.
**Nota : Jika anda menggunakan penghantaran jenis Cash On Delivery (COD), pastikan anda telah memilih service jenis COD dan juga hidupkan toggle Enable COD.
Biasanya Method Pickup akan dipilih bagi memudahkan para penjual. Apabila Method Pickup dipilih akan keluar jadual untuk pilihan tarikh pengambilan oleh pihak courier. Rujuk Gambar dibawah. 6. Klik pada tarikh yang anda mahukan dan kemudian klik butang Submit.
Setelah klik butang Submit, order anda akan automatik mendapat tracking number seperti gambar dibawah. Ini bermaksud, kini order anda hanya perlu menunggu kenderaan dari courier untuk mengambilnya. Ketika ini juga satu AWB (Airwaybill) terhadap order ini telah pun dijana secara automatik ini bermaksud anda hanya perlu print sahaja AWB ni dari platform Delyva. Sangat mudah!
Setelah proses add shipment dibuat, anda boleh semak di dalam dashboard Delyva untuk membuat semakan semula dan pastikan maklumat yang akan keluar adalah sama.
Update Tracking kepada customer setelah pihak courier datang mengambil barang dengan klik pada Order tersebut dan paparan seperti gambar di bawah akan keluar. Seterusnya klik pada Add Tracking
Klik pada carrier dan pilih nama carrier untuk order tersebut yang telah ditetapkan semasa proses Add Shipment . Klik butang Save
Selepas butang Save ditekan ini bermakna pelanggan anda akan mendapat email tentang nombor tracking mereka secara automatik dari sistem Commerce. Nombor tracking ini juga akan keluar di sebelah kanan order anda apabila ianya di Save.
Anda juga boleh perhatikan pada orders list untuk lihat bahawa order tersebut telah diletakkan nombor tracking. Anda boleh menekan ikon i pada Fullfillment untuk anda periksa secara pantas tracking number order tersebut.
Untuk print AWB (airwaybill), anda perlu log masuk ke dalam akaun Delyva, dan klik pada ikon printer untuk print AWB tersebut.
Klik print untuk print AWB ini dan tampalkan pada parcel anda.
Tahniah kerana anda telah berjaya membuat langkah penetapan dan penggunaan bagi Delyva!