Customer Registration

Customer registration adalah fungsi untuk pelanggan mendaftar pada laman commerce anda.

Fungsi ini hanyalah khas kepada plan Premium dan Ultimate sahaja. Berikut adalah langkah untuk penetapan Customer registration.

  1. Login dan masuk ke bahagian dashboard anda.

2. Masuk kepada Online Store > Menus.

Login Menu

  1. Klik pada add menu item dan masukkan nama beserta link handle setiap page tersebut. Untuk fungsi login, masukkan title Login dan pada ruangan link masukkan /account/login dan tekan add.

Logout Menu

  1. Seterusnya, untuk fungsi logout pula adalah sama seperti penetapan login. Klik pada add menu item dan masukkan nama beserta link handle setiap page tersebut.

Untuk fungsi logout, masukkan title Logout dan pada ruangan link masukkan /account/logout dan tekan add.

5. Hasil selepas penetapan tersebut akan kelihatan seperti ini.

6. Pada paparan store front, login akan kelihatan seperti ini.

7. Manakala paparan logout akan kelihatan seperti ini setelah pelanggan login.

Maklumat Tambahan

Jika anda ingin pelanggan anda perlu login dan mendaftar sebelum membuat pembelian pada store anda.

Anda harus melakukan penetapan itu dengan log masuk ke commerce dashboard. Masuk pada bahagian Settings -> Checkout -> enable Force Login dan Customer Registration dan tekan save.

**Force Login bermaksud anda memaksa pelanggan mendaftar dahulu sebelum membuat pembelian.

Jika butang ini diaktifkan, pelanggan perlu login atau daftar dahulu sebelum masuk ke laman store anda.

Last updated