Shoppegram
Search…
COD payment
Sebelum anda meneruskan tutorial ini pastikan pada setiap produk anda adalah dalam keadaan Global Shipping. Pergi pada nama produk anda dan klik tab Shipping, tandakan Global Shipping

1. Log masuk ke Dashboard Commerce -> Settings
2. Di halaman Settings, Klik Payment Options
3. Pada pilihan Cash On Delivery (COD), klik Activate kemudian butang Activate akan bertukar menjadi Edit.
‌4. Klik butang Edit
5. Pastikan paparan seperti gambar dibawah. Masukkan maklumat di dalam ruang yang telah disediakan.
Isikan maklumat berbentuk arahan, peringatan atau informasi pada borang “Additional Details”.
Maklumat yang diisi pada bahagian ini akan dipaparkan pada “Checkout Page” ketika pengguna hendak membuat pembelian. Lihat gambar Rujukan 5.2
Sebagai contoh “Barang sampai baru bayar”.
Jadi maklumat ini akan dipaparkan sebelum complete order.
Rujukan 5.2
Borang "Payment Instruction" ini akan dipaparkan pada “Thank You” page iaitu selepas pengguna klik butang “complete order”. Lihat gambar Rujukan 5.3
Rujukan 5.3
Pastikan kotak “Enable Cash On Delivery” ditanda seperti gambar Rujukan 5.4 dan terus tekan butang “Save
Copy link