COD payment

Penetapan Global Rates

Perhatian: Sebelum anda meneruskan tutorial ini pastikan pada setiap produk anda adalah dalam keadaan Global Rates .

Anda boleh pergi ke:

Dashboard Overview -> Produk -> Pilih Produk Anda -> Edit -> Shipping -> Global Rates (On) / Requires Shipping or Pickup (On).

Bahagian 1 Setup COD Payment

1. Log masuk ke Dashboard Commerce -> Settings

2. Di halaman Settings, Klik Payment Options

3. Pada pilihan Cash On Delivery (COD), klik Activate kemudian butang Activate akan bertukar menjadi Edit.

‌4. Klik butang Edit

5. Pastikan paparan seperti gambar dibawah. Masukkan maklumat di dalam ruang yang telah disediakan.

  • Isikan maklumat berbentuk arahan, peringatan atau informasi pada borang “Additional Details”.

  • Maklumat yang diisi pada bahagian ini akan dipaparkan pada “Checkout Page” ketika pengguna hendak membuat pembelian. Lihat gambar Rujukan 5.2

  • Sebagai contoh “Barang sampai baru bayar”.

Jadi maklumat ini akan dipaparkan sebelum complete order.

Borang "Payment Instruction" ini akan dipaparkan pada “Thank You” page iaitu selepas pengguna klik butang “complete order”. Lihat gambar Rujukan 5.3

Perhatian : Pastikan kotak “Enable” ditanda seperti gambar di bawah dan terus tekan butang “Save

Last updated