Locations

Penetapan locations ini wajib di isi oleh setiap pengguna sistem Commerce jika mereka ingin membuat integrations dengan mana-mana sistem Shipping provider. Untuk setiap pengguna sistem Commerce, mereka sudah ada satu Default locations address yang dimasukkan kedalam penetapan locations store mereka. Didalam penetapan Locations ini juga, pengguna kami boleh membuat penetapan shipping jenis Pickup didalam store mereka.

Untuk fungsi local pickup ini ianya hanya terdapat pada plan Ultimate sahaja.

Akses ke Penetapan Locations

1. Log in kedalam dashboard Commerce anda

2. Klik pada Settings

3. Klik pada Locations

Tambah Lokasi didalam store anda

1. Anda boleh tambah lokasi lain didalam store anda dengan klik pada butang Add location

2. Anda boleh masukkan maklumat yang diperlukan untuk penetapan locations anda

Parameter

Penggunaan

Name

Anda boleh masukkan nama orang yang uruskan lokasi ini.

Company

Anda boleh masukkan nama syarikat yang uruskan lokasi ini.

Address

Anda boleh masukkan alamat untuk lokasi anda.

Address 2

Anda boleh masukkan alamat untuk lokasi anda.

City

Anda boleh masukkan nama bandar untuk lokasi anda.

Postal / Zip Code

Anda boleh masukkan postal kod untuk lokasi anda.

State

Anda boleh masukkan daerah untuk lokasi anda.

Country

Anda boleh pilih negara untuk lokasi anda.

Email

Anda boleh masukkan email yang membolehkan pelanggan untuk menghubungi anda.

Phone

Anda boleh masukkan nombor telefon yang membolehkan pelanggan untuk menghubungi anda.

Set this locations as default

Anda boleh tick pada toggle ini sekiranya anda ingin jadikan lokasi ini sebagai lokasi utama untuk store anda.

Enable this location local pickup

Anda boleh tick pada toggle ini sekiranya anda ingin jadikan lokasi ini sebagai lokasi pickup untuk pelanggan anda. Fungsi ini hanya terdapat pada plan Ultimate sahaja.

Expected pickup time

Anda boleh pilih masa yang anda perlukan untuk anda mempersiapkan pesanan pelanggan anda setelah mereka membuat pesanan didalam website anda. Fungsi ini hanya terdapat pada plan Ultimate sahaja.

Pickup instruction for email notification

Anda boleh masukkan arahan untuk pelanggan anda setelah mereka membuat pesanan didalam website anda. Fungsi ini hanya terdapat pada plan Ultimate sahaja.

3. Setelah anda selesai memasukkan segala maklumat yang diperlukan, anda boleh klik pada butang Save untuk simpan penetapan tersebut.

Membuat perubahan pada lokasi anda

1. Anda boleh klik pada butang Edit pada lokasi yang anda ingin lakukan perubahan tersebut

Buang lokasi sedia ada yang terdapat pada store anda

1. Anda boleh klik pada butang icon tong sampah untuk delete lokasi sedia ada yang terdapat pada penetapan lokasi didalam store anda.

Last updated