Export halaman kepada fail JSON

Fungsi ini digunakan untuk membolehkan pengguna export halaman mereka dalam bentuk fail JSON bagi kegunaan lain.

Untuk memulakan penetapan, anda boleh rujuk langkah dibawah:

1. Pada halaman Editor, anda boleh klik pada butang More.

2. Kemudian, anda boleh klik pada Export as JSON.

3. Seterusnya, anda boleh pilih simpan fail JSON tersebut didalam lokasi yang anda inginkan dalam komputer anda.

Last updated