Embed Checkout

Embed checkout adalah satu features dari Commerce untuk pengguna-pengguna akaun Standard, Premium dan Ultimate sahaja.

Kod embed produk, boleh digunakan untuk anda masukkan embed form bagi produk yang anda inginkan kedalam content sales/landing page anda. Untuk dapatkan kod embed produk/bundles anda boleh pergi pada bahagian:

  1. Log masuk akaun Shoppegram -> Klik pada Products -> Klik pada produk yang anda ingin dapatkan kod embed tersebut.

Jika anda ingin dapatkan kod embed produk bundle, anda boleh klik pada Bundles terlebih dahulu.

  1. Seterusnya, anda boleh klik pada tab Embed product/Embed checkout

  1. Anda boleh simpan kod embed checkout yang telah terpapar pada ruangan kotak yang tersedia tersebut untuk dimasukkan kedalam content sales/landing page anda nanti. Untuk simpan kod embed tersebut, anda boleh klik pada butang ikon yang dihighlightkan seperti pada paparan dibawah.

Info tambahan

Untuk masukkan kod embed produk tersebut kedalam sales/landing page, anda boleh drag element block HTML kedalam content page builder sales/landing page anda. Kemudian, anda boleh klik pada html content yang dimasukkan tersebut dan anda boleh terus masukkan kod embed checkout tersebut pada ruangan tersedia disebelah kiri paparan anda.

Ini adalah contoh paparan yang anda akan dapat lihat pada sales/landing page anda nanti

Last updated