Shoppegram
Search…
⌃K

Godaddy

Terdapat 3 bahagian untuk setup ini: - Bahagian 1 : Dapatkan value untuk A record dan CNAME record - Bahagian 2 : Penetapan di Godaddy - Bahagian 3 : Penetapan di Commerce Peringatan Pastikan domain anda sudah dibeli dan sudah boleh digunakan untuk setup. Jika anda membeli domain ".com", anda boleh terus ikut tutorial ini. Jika domain Malaysia seperti ".my, .com.my, .net.my" pastikan domain anda sudah aktif baru teruskan dengan tutorial ini.

Bahagian 1 : Dapatkan value untuk A record dan CNAME record

1. Anda boleh log masuk kedalam dashboard Commerce
2. Klik pada Settings
3. Klik pada Custom domain
4. Klik pada Add existing domain
5. Nanti anda akan dapat lihat popup yang mempunyai value untuk A record anda beserta value untuk CNAME record anda.
Anda perlu simpan value untuk A record dan CNAME record tersebut untuk anda masukkan didalam record domain anda didalam sistem domain provider nanti.

Bahagian 2 : Penetapan di Godaddy

1. Log masuk kedalam akaun Godaddy anda dan pergi pada halaman produk anda. 2. Pada ruangan Domain Manager, anda boleh klik pada domain yang anda ingin tetapkan penetapan DNS record tersebut. 3. Skroll kebawah pada ruangan Additional Settings dan klik pada Manage DNS.
4. Pada halaman DNS Management, di bahagian Records anda boleh klik pada Add. 5. Anda boleh pilih A daripada pilihan Type untuk ruangan menu tersebut. 6. Anda boleh masukkan maklumat yang mereka minta untuk penetapan A record anda: Host: @ atau nama domain anda Points to: Value yang anda dapat pada penetapan di Bahagian 1 TTL: Default(1 hour) 7. Kemudian anda boleh klik Add semula dan pilih CNAME pula daripada pilihan Type untuk ruangan menu tersebut.
8. Anda boleh masukkan maklumat yang mereka minta untuk penetapan CNAME record anda: Host: www Points to: @ atau nama domain anda TTL: Default(1 hour) 9. Setelah selesai anda boleh klik Save
Anda perlu tunggu dalam tempoh 48 jam untuk pastikan penetapan anda ini dapat dibaca. Dalam tempoh masa ini, website anda, email dan servis domain anda yang lain juga akan terganggu.

Info Tambahan

Bagi memastikan DNS anda telah dipoint ke Commerce 1. Anda boleh Semak DNS anda Disini dan pastikan DNS yang terpapar ialah value anda yang tersendiri 2. Seterusnya anda perlu masukkan Domain anda(Contoh: blend.com.my) pada ruangan yang telah disediakan seperti gambar dibawah dan klik butang "Lookup!"
3. Setelah anda klik butang "Lookup!" anda akan dapat lihat value A Record anda seperti pada paparan dibawah.
Setelah domain anda sudah boleh digunakan. Terus masuk ke akaun Commerce anda dan sambung ke bahagian penetapan di Commerce

Bahagian 3 : Penetapan di Commerce

1. Log masuk ke dashboard Commerce -> Settings dan klik Custom Domain
2. Di halaman Domains ini klik Add existing domain
3. Pop up Add existing domain akan keluar. Isikan nama website anda pada ruangan Custom Domain dan klik butang Connect
Tidak perlu tambah “www” untuk nama domain anda kerana banyak website-website besar seperti facebook dan lain-lain sudah tidak lagi menggunakan www pada nama domain mereka.
Last modified 10mo ago