Settings

Dari halaman Settings ini, anda boleh:

  • Ubah nama halaman

  • Tambah diskripsi halaman.

  • Ubah Url untuk halaman.

  • Masukkan custom CSS/Javascript pada head/body/footer

  • Ubah form redirect selepas pengguna mengisi form.

  • Ubah teks di halaman Thank you, selepas pengguna mengisi form.

  • Penetapan emel notifikasi.

Akses halaman Settings

1. Pada halaman Editor, anda boleh klik pada butang More.

2. Kemudian, anda boleh klik pada Settings.

Ubah penetapan halaman

Berikut merupakan gambaran jelas penetapan yang anda boleh ubah/tambah pada halaman:

Page title

Masukkan nama page pada ruangan ini

Page description

Anda boleh masukkan deskripsi page pada ruangan ini.

URL Path

Ubah page url pada ruangan ini.

Javascript

Jika anda berpengetahuan dalam pengaturcaraan, Anda boleh gunakan ruangan ini untuk masukkan CSS/JavaScript anda. Masukkan HTML pada head/body/footer.

Action after form submission

Ubah redirect selepas user menekan butang submit pada form.

Thank-you Page

Anda boleh paparkan teks yang anda inginkan pada halaman Thank you page yang pelanggan akan dapat lihat setelah mereka mengisi form.

Email notification

Anda boleh masukkan email yang anda ingin dapatkan notifikasi apabila ada pengguna yang menghantar maklumat mereka melalui form di halaman anda.

Untuk setiap perubahan anda perlu klik Save untuk simpan sebarang perubahan pada penetapan tersebut.

Last updated