Padam halaman

1. Pada halaman Editor, anda boleh klik pada butang More.

2. Kemudian, anda boleh klik pada Delete page.

3. Kemudian 1 pop up akan keluar. Anda boleh klik OK dan anda akan dibawa semula ke halaman dashboard Projek anda. Anda juga akan dapat lihat mesej Page deleted pada halaman tersebut menandakan proses Delete page sudah berjaya.

Last updated