Shoppegram
Search
K

Registration

Pendaftaran akaun Shoppegram
Maklumat-maklumat yang diperlukan semasa pendaftaran anda di Shoppegram:
Email Address
Alamat email yang anda ingin gunakan untuk log in kedalam akaun Commerce anda.
First Name
Nama anda
Last Name
Nama anda/Nama bapa anda
Store Name
Nama yang anda ingin gunakan sebagai nama website/kedai anda
Set my own preferred subdomain
Sub domain dengan kata mudah faham adalah URL utama website anda. Sebagai contoh setelah anda daftar dengan Shoppegram, URL website anda ialah https://mirfaith.myshoppegram.com
Password
Kata laluan yang anda ingin gunakan untuk log in kedalam akaun Commerce anda