Registration

Pendaftaran akaun Shoppegram

Maklumat-maklumat yang diperlukan semasa pendaftaran anda di Shoppegram:

Email Address

Alamat email yang anda ingin gunakan untuk log in kedalam akaun Commerce anda.

First Name

Nama anda

Last Name

Nama anda/Nama bapa anda

Store Name

Nama yang anda ingin gunakan sebagai nama website/kedai anda

Set my own preferred subdomain

Sub domain dengan kata mudah faham adalah URL utama website anda. Sebagai contoh setelah anda daftar dengan Shoppegram, URL website anda ialah https://mirfaith.myshoppegram.com

Password

Kata laluan yang anda ingin gunakan untuk log in kedalam akaun Commerce anda

Last updated