Settings

Dari halaman tetapan projek, anda boleh:

  • Ubah nama projek anda.

  • Tambah diskripsi untuk memantapkan SEO.

  • Tambah Facebook Pixel.

  • Tambah Facebook API Access Token untuk conversion API.

  • Tambah Facebook Test Event Code.

  • Tetapan custom domain/subdomain.

  • Masukkan nama subdomain/path

  • Terbitkan projek

  • Padam projek.

Akses Halaman Settings

1. Pada halaman Dashboard, klik Settings untuk akses pada halaman tetapan websites.

Perubahan Tetapan Websites

Berikut merupakan gambaran jelas tetapan projek yang anda boleh lakukan.

Project name

Anda boleh ubah nama projek.

Project description

Anda boleh tambah projek deskripsi. Bahagian ini akan menambah baik dari segi SEO.

Facebook Pixel ID

Boleh masukkan Facebook ID

Facebook Pixel Access Token

Boleh masukkan Facebook Pixel Access Token. Boleh gunakan untuk Conversion API.

Facebook test_event_code

Anda boleh masukkan Facebook Test Event Code pada ruangan ini. Anda boleh dapatkan code apabila melakukan test event. Pastikan code di buang selepas test event.

Site URL Settings

Anda boleh lakukan penetapan sama ada untuk menggunakan custom domain atau subdomain yang pihak Pages sudah sediakan.

Subdomain

Jika anda bercadang untuk menggunakan subdomain yang pihak Pages sediakan, anda boleh masukkan nama/path url yang anda ingin gunakan pada ruangan ini.

Publish project

Jika anda ingin rterbitkan projek anda. Aktifkan butang Publish project dengan klik pada toggle Yes, let's do it.

Setiap perubahan yang anda lakukan. Anda perlu tekan Submit.

Padam projek

Anda boleh padam projek dengan menekan butang Delete website pada halaman tetapan ini.

Apa lagi?

Bagaimana untuk lakukan penetapan Facebook Pixel?

pageFacebook Pixel

Bagaimana untuk lakukan penetapan Facebook Conversion API?

pageFacebook Conversion API

Bagaimana untuk lakukan penetapan Custom domain?

pageCustom Domain

Last updated