Shoppegram
Search…
⌃K

Domain migration

Untuk penetapan domain migration anda dari server lama Shoppegram (172.104.38.145) kepada server baru Commerce (IP anda yang tersendiri) anda boleh rujuk tutorial dibawah :

Bahagian 1 : Dapatkan value untuk A record dan CNAME record

1. Anda boleh log masuk kedalam dashboard Commerce
2. Klik pada Settings
3. Klik pada Custom domain
4. Klik pada Add existing domain
5. Nanti anda akan dapat lihat popup yang mempunyai value untuk A record dan CNAME record anda.
Anda perlu simpan value untuk A record dan CNAME record tersebut untuk anda masukkan didalam record domain anda didalam sistem domain provider nanti.

Bahagian 2 : Membuat penetapan didalam akaun domain provider

1. Anda perlu log masuk kedalam akaun Domain provider anda dan masuk kepada bahagian DNS Manager dan edit DNS rekod supaya point kepada DNS Commerce yang baru dengan cara:-
a. Pada A record, anda boleh ganti value didalamnya dengan value A record anda yang tersendiri.
b. Pada CNAME record, anda boleh ganti value didalamnya dengan value @ atau nama domain anda yang tersendiri
*Kedua-dua rekod ini adalah penting dan wajib dibuat untuk pengguna yang menggunakan domain utama. Bagi pengguna yang menggunakan subdomain mereka hanya perlu tetapkan A record sahaja.
Jadi rekod yang telah anda buat sepatutnya kelihatan lebih kurang seperti gambar dibawah.
Sekiranya ingin menggunakan subdomain sendiri contohnya kedai.websitesaya.com hanya perlu tambahkan single A record dan point kepada value A record anda yang tersendiri tanpa perlu ada CNAME.

Info Tambahan

Bagi memastikan DNS anda telah dipoint ke Commerce anda boleh Semak DNS anda Disini dan pastikan DNS yang terpapar ialah IP Address anda yang tersendiri
Bagi menyemak DNS anda:
2. Seterusnya anda perlu masukkan Domain anda(Contoh: blend.com.my) pada ruangan yang telah disediakan seperti gambar dibawah dan klik butang "Lookup!"
3. Setelah anda klik butang "Lookup!" anda akan dapat lihat result A Record anda seperti pada paparan dibawah.

Membuat tetapan semula di Commerce

Jadi apabila DNS sudah di point kan ke Commerce. 1. Log masuk ke dashboard Commerce -> Settings -> Custom Domain klik pada butang ikon tong sampah
2. Kemudian anda boleh klik pada Add existing domain dan masukkan nama domain anda tanpa www, dan klik butang Connect
Kini domain anda sudah dihubungkan dan anda perlu tunggu 24 - 72 jam untuk domain ini boleh berfungsi dengan menggunakan Custom domain anda.
Sekiranya Custom domain anda telah sedia dan boleh digunakan, paparan contoh seperti berikut akan keluar.
Perkataan Connected dan SSL activated akan menjadi hijau. Keadaan ini hanya akan berlaku jika segala tetapan yang telah dilakukan di atas adalah betul.
Last modified 11mo ago