Variants Imej

Bahagian 1 : Penambahan Images Variant

Setelah anda cipta variant, anda boleh masukkan gambar untuk variant tersebut. Tab images ini hanya akan terpapar setelah anda Save penetapan variant anda.

Fail imej yang disokong adalah jpg, jpeg, png, gif, dan webp sahaja.

1. Anda boleh klik pada butang Add Images pada variant yang anda ingin masukkan gambar tersebut.

Anda boleh pilih gambar yang anda ingin upload tersebut.

Pastikan saiz image tersebut dibawah 5MB.

2. Setelah selesai, anda boleh lihat gambar tersebut diruangan images didalam tab variant anda.

Bahagian 2 : Inventori

1 : View Inventory Logs

**Perhatian : Bahagian SKU adalah untuk memantau data bagi produk anda dan bukan untuk kemaskini stok.

Pada bahagian ini anda dapat melihat perubahan atau jejak kuantiti yang dilakukan pada bahagian stok produk. 1. Klik pada View inventory logs.

  1. Pada ruangan ini akan tercatat segala perubahan yang dilakukan pada bahagian quantity stock produk.

TajukPenerangan

Alamat

Anda boleh menukar alamat pada ruangan ini untuk melihat perubahan logs berdasarkan lokasi.

Date

Tarikh setiap perubahan dilakukan.

Activity

Merujuk pada perkara yang anda lakukan semasa mengubah kuantiti stok

Adjusted by

Merujuk kepada penama/siapa yang melakukan perubahan kepada stock tersebut.

Available

Merujuk kepada nilai terbaru stock

2 : Stok Produk

  1. Untuk lakukan penambahan stok produk, anda perlu masukkan kedalam ruang yang telah disediakan. Anda hanya perlu tekan dropdown itu sahaja.

  1. Selepas itu, anda boleh pilih sebab atau maklumat yang berkaitan dengan perubahan stok produk anda.

  1. Anda akan lihat nilai kemaskini terbaru bagi stok produk anda.

Jika butang Manage Stock tidak dihidupkan, produk anda akan dikira mempunyai stok tanpa had (unlimited).

  1. Jika anda menekan butang View Inventory Logs, anda akan lihat senarai maklumat bagi perubahan stok produk anda.

Last updated