Shoppegram
Search…
⌃K

Store location

Di dalam Commerce mempunyai Shipping Provider yang boleh digunakan untuk menempah perkhidmatan courier tanpa perlu copy paste alamat untuk digunakan pada Shipping Provider. Shipping Providers adalah syarikat yang menawarkan platform servis untuk menempah kutipan dan penghantaran parcel-parcel anda. Di dalam Commerce buat masa mempunyai 2 Shipping Provider iaitu MyparcelAsia dan juga Delyva. Klik pada Settings -> Location
Isikan maklumat mengenai alamat kutipan parcel anda pada ruangan yang telah disediakan. Perlu diingat bahawa, sebarang kesalahan pada ruangan ini akan menyebabkan parcel anda mungkin tidak dapat dikutip. Setelah selesai diisi, klik butang Update Kini proses menetapkan lokasi telah pun selasai.