Store Location

Di dalam Commerce mempunyai Shipping Provider yang boleh digunakan untuk menempah perkhidmatan courier tanpa perlu copy paste alamat untuk digunakan pada Shipping Provider.

Shipping Provider

Shipping Providers adalah syarikat yang menawarkan platform servis untuk menempah kutipan dan penghantaran parcel-parcel anda. Di dalam Commerce buat mempunyai beberapa Shipping Provider, anda boleh rujuk pada link ini. Klik pada Settings -> Location

  • Isikan maklumat mengenai alamat kutipan parcel anda pada ruangan yang telah disediakan.

  • Perlu diingat bahawa, sebarang kesalahan pada ruangan ini akan menyebabkan parcel anda mungkin tidak dapat ambil oleh pihak Shipping Provider.

  • Setelah selesai diisi, klik butang Update.

  • Kini proses menetapkan lokasi telah pun selasai.

Last updated