Shoppegram
Search…
⌃K

Google Ads

Untuk penetapan integration Google Ads dengan akaun Commerce, anda perlu dapatkan Google Ads ID, Purchase label, Begin checkout label dan Add to cart label.
Anda perlu pastikan anda sudah mempunyai akaun Google Ads anda yang tersendiri untuk anda mendapatkan key-key yang diperlukan tersebut.
Anda boleh rujuk link dibawah untuk langkah mendapatkan key-key yang diperlukan tersebut.
Pastikan juga anda sudah membuat penetapan Google Analytics untuk store Commerce anda bagi membolehkan anda membuat penetapan Google Ads ini. Jika anda masih belum membuat penetapan Google Analytics untuk store anda, klik pada butang dibawah :

Log masuk kedalam akaun Google Ads

1. Anda boleh log masuk kedalam akaun Google Ads anda terlebih dahulu untuk membuat penetapan ini. Anda boleh klik pada link ini untuk log masuk : https://ads.google.com/home/
2. Anda akan dapat lihat dashboard seperti ini setelah anda log masuk kedalam akaun Google Ads anda.
3. Jika paparan anda berbeza, anda boleh klik pada butang Switch view untuk pastikan paparan anda sama seperti langkah yang akan ditunjukkan ini.

Dapatkan Google Ads ID

1. Pada dashboard, anda boleh klik pada butang TOOLS & SETTINGS
2. Kemudian anda boleh pergi pada bahagian MEASUREMENT dan anda boleh klik pada Conversions
3. Seterusnya, anda boleh klik pada butang ikon + berwarna biru untuk tambah conversion Actions yang baru pada akaun Google Ads anda
4. Pada paparan seterusnya, anda boleh klik pada Tab Website
5. Pada tab Category, anda boleh pilih Category yang anda ingin cipta terlebih dahulu. Sebagai permulaan untuk penetapan ini Category Purchase akan dibuat terlebih dahulu.
6. Pada tab Conversion name, anda boleh masukkan nama Conversion yang anda inginkan untuk dijadikan sebagai rujukan anda.
7. Pada tab Value, anda boleh pilih Use different values for each conversion dan pastikan Currency nya ialah dalam Malaysian Ringgit(MYR)
8. Untuk penetapan lain, anda boleh biarkan default sahaja. Setelah selesai, anda boleh klik pada butang CREATE AND CONTINUE
9. Pada paparan seterusnya, anda boleh klik pada kotak Install the tag yourself
10. Pada bahagian kotak Global site tag, anda akan dapat lihat Google Ads ID anda. ID anda akan berada dalam ruangan gtag. Anda boleh simpan Google Ads ID tersebut untuk di masukkan pada penetapan Commerce anda. Ini adalah contoh Google Ads ID : AW-012341234

Dapatkan Purchase Label

Berdasarkan langkah penetapan diatas, anda juga boleh dapatkan Purchase label anda didalam paparan yang sama.
1. Pada paparan yang sama, anda akan dapat lihat Purchase label anda didalam kotak Event snippet. Purchase label anda akan berada pada ruangan send_to. Anda boleh simpan Purchase label anda untuk di masukkan pada penetapan Commerce anda. Ini adalah contoh Purchase label : AW-312341234/AbCfCNvJmfsCEMXL7abC
2. Setelah anda mendapatkan Google Ads ID dan Purchase label, anda boleh klik pada butang Next
3. Seterusnya, anda boleh klik pada butang Done

Dapatkan Add to Cart Label

1. Pada paparan penetapan Conversions, anda boleh klik pada butang ikon + berwarna biru untuk tambah conversion Actions yang baru pada akaun Google Ads anda
2. Pada paparan seterusnya, anda boleh klik pada Tab Website
3. Pada tab Category, anda boleh pilih Category Add to basket
4. Pada tab Conversion name, anda boleh masukkan nama Conversion yang anda inginkan untuk dijadikan sebagai rujukan anda.
5. Pada tab Value, anda boleh pilih Use different values for each conversion dan pastikan Currency nya ialah dalam Malaysian Ringgit(MYR)
6. Untuk penetapan lain, anda boleh biarkan default sahaja. Setelah selesai, anda boleh klik pada butang CREATE AND CONTINUE
7. Pada paparan seterusnya, anda boleh klik pada kotak Install the tag yourself
8. Pada kotak Event snippet, anda akan dapat lihat Add to cart label anda. Add to cart label anda akan berada pada ruangan send_to. Anda boleh simpan Add to cart label anda untuk di masukkan pada penetapan Commerce anda. Ini adalah contoh Add to cart label : AW-312341234/AbCfCNvJmfsCEMXL7abC
9. Setelah anda mendapatkan Add to cart label, anda boleh klik pada butang Next
10. Seterusnya, anda boleh klik pada butang Done

Dapatkan Begin Checkout Label

1. Pada paparan penetapan Conversions, anda boleh klik pada butang ikon + berwarna biru untuk tambah conversion Actions yang baru pada akaun Google Ads anda
2. Pada paparan seterusnya, anda boleh klik pada Tab Website
3. Pada tab Category, anda boleh pilih Category Begin checkout
4. Pada tab Conversion name, anda boleh masukkan nama Conversion yang anda inginkan untuk dijadikan sebagai rujukan anda.
5. Pada tab Value, anda boleh pilih Use different values for each conversion dan pastikan Currency nya ialah dalam Malaysian Ringgit(MYR)
6. Untuk penetapan lain, anda boleh biarkan default sahaja. Setelah selesai, anda boleh klik pada butang CREATE AND CONTINUE
7. Pada paparan seterusnya, anda boleh klik pada kotak Install the tag yourself
8. Pada kotak Event snippet, anda akan dapat lihat Begin checkout label anda. Begin checkout label anda akan berada pada ruangan send_to. Anda boleh simpan Begin checkout label anda untuk di masukkan pada penetapan Commerce anda. Ini adalah contoh Begin checkout label : AW-312341234/AbCfCNvJmfsCEMXL7abC
9. Setelah anda mendapatkan Begin checkout label, anda boleh klik pada butang Next
10. Seterusnya, anda boleh klik pada butang Done

Penetapan di Commerce

Setelah anda mendapatkan kesemua key-key yang anda perlukan tersebut, anda boleh menghubungkan Google Ads anda dengan Commerce dengan cara masukkan kesemua key-key tersebut didalam akaun Commerce anda.
Untuk maklumat lanjut, anda boleh rujuk pada langkah penetapan dibawah :
1. Log masuk kedalam akaun Commerce anda
2. Klik pada butang Online store
3. Klik pada butang Preferences
4. Seterusnya anda boleh skrol kebawah untuk aktifkan toggle Enable Google Ads Conversion Tracking
5. Kemudian, anda boleh masukkan kesemua key-key tersebut pada ruangan yang telah disediakan
6. Setelah selesai, klik butang Save