Set Page as Homepage

Di Commerce anda boleh jadikan page anda sebagai main Homepage pada website anda. Untuk proses penetapan fungsi ini, anda boleh ikut tutorial ini.

**Perhatian: Sebelum memulakan penetapan ini anda perlu pastikan anda sudah mempunyai page yang anda sudah cipta pada website anda.

1. Anda boleh login terlebih dahulu pada akaun Commerce anda.

2. Seterusnya, anda boleh klik pada Online store.

3. Apabila anda sudah klik pada button Online store anda boleh klik pula pada button Preferences.

4. Anda akan dibawa ke page Preferences disitu anda akan jumpa setting Homepage display, pada bahagian setting tersebut anda boleh pilih page yang anda ingin jadikan sebagai main Homepage website anda.

5. Setelah selesai membuat pemilihan page tersebut, anda boleh save setting tersebut dengan klik pada butang Save pada page yang sama.

6. Setelah selesai anda boleh lihat hasilnya pada website anda.

Last updated