Batal Langganan

Pembatalan Langganan

Untuk batalkan langganan anda sedia ada, anda boleh rujuk langkah penetapan dibawah.

  1. Dihalaman billing, anda boleh klik sahaja pada butang Cancel plan.

  1. Seterusnya, anda akan dibawa kehalaman pembatalan plan tersebut. Pada halaman ini, anda boleh klik terus pada butang Cancel plan.

Kini pembatalan plan anda sudah berjaya. Anda tidak akan dicaj untuk langganan seterusnya. Anda masih lagi boleh menggunakan sistem kami selagi plan anda masih belum tamat tempoh langganan.

Last updated