Variants for Combo Promo

Bahagian 1 : Variants Combo Promo

Proses yang sama juga seperti penetapan options dan variant untuk Product. Anda boleh rujuk contoh dibawah:

**Perhatian: Pada contoh ini, kita akan menggunakan 3 Options iaitu Saiz, Warna dan Promo Kombo.

  1. Klik butang yang Add variant untuk menambah variant combo yang lain, contohnya seperti di bawah.

  2. Cuma pada bahagian Name itu anda boleh isikan nama seperti contoh di bawah.

  3. Kita meletakkan nama 2 PC Kombo pada ruangan Promo Kombo itu..

Bahagian 2 : Inventori

1 : View Inventory Logs

**Perhatian : Bahagian SKU adalah untuk memantau data bagi produk anda dan bukan untuk kemaskini stok.

Pada bahagian ini anda dapat melihat perubahan atau jejak kuantiti yang dilakukan pada bahagian stok produk. 1. Klik pada View inventory logs.

  1. Pada ruangan ini akan tercatat segala perubahan yang dilakukan pada bahagian quantity stock produk.

2 : Stok Produk

  1. Untuk lakukan penambahan stok produk, anda perlu masukkan kedalam ruang yang telah disediakan. Anda hanya perlu tekan dropdown itu sahaja.

  1. Selepas itu, anda boleh pilih sebab atau maklumat yang berkaitan dengan perubahan stok produk anda.

  1. Anda akan lihat nilai kemaskini terbaru bagi stok produk anda.

Jika butang Manage Stock tidak dihidupkan, produk anda akan dikira mempunyai stok tanpa had (unlimited).

  1. Jika anda menekan butang View Inventory Logs, anda akan lihat senarai maklumat bagi perubahan stok produk anda.

Maklumat Tambahan

Sekiranya anda mendapati bahawa, Promo Kombo anda Sold Out, anda perlu semak pada Varians anda, berkemungkinan anda :

  • tidak menambah Varian Promo Kombo.

  • tiada Stok pada Inventory.

Selamat Mencuba!

Last updated