Chip

Bagi menggunakan Chip sila pastikan anda sudah cipta terlebih dahulu akaun Chip.

Anda perlu pastikan anda sudah:

 • Mempunyai SSM

 • Akaun bank semasa.

Urusan pengesahan akaun, caj dan wang transaksi adalah diuruskan sepenuhnya oleh pihak Chip.

Penetapan di Chip

Untuk lakukan integration payment gateway Chip dengan Shoppegram, anda perlu dapatkan Brand ID, Secret key dan lakukan penetapan Webhooks di akaun Chip anda itu. Jika anda masih belum mendaftar akaun Chip, anda boleh menggunakan link ini: https://onboarding.chip-in.asia/

Dapatkan Brand ID

 1. Log masuk dalam akaun Chip anda.

 1. Klik pada butang/teks Developers

 1. Klik pada butang/teks Brands

 1. Kemudian, anda boleh copy Brand ID anda seperti yang dalam paparan dibawah. Brand ID ini anda perlu simpan untuk penetapan di Shoppegram Commerce pula nanti.

Dapatkan Secret Key

 1. Dari halaman Developers, anda boleh klik pula pada butang/teks Keys.

 1. Kemudian, pastikan toggle View/Viewing test data tersebut dalam keadaan nyah aktif(berwarna kelabu).

 1. Seterusya, anda boleh klik pada butang New live key

 1. Kemudian, anda akan diminta untuk masukkan Key title pada ruangan yang telah disediakan. Key title ini bertindak sebagai rujukan untuk anda kenali key ini digunakan dimana nanti. Sebagai contoh kami masukkan Shoppegram dan setelah itu klik Create.

 1. Setelah anda cipta key tersebut, anda boleh klik semula pada key itu dan anda boleh klik pada butang/teks Copy. Anda perlu simpan key ini untuk lakukan penetapan di Shoppegram Commerce pula nanti.

Penetapan Webhooks

Terdapat 2 jenis webhooks yang anda perlu masukkan pada penetapan webhooks akaun Chip anda, iaitu: 1. https://hartamas.myshoppegram.com/webhooks/payments/callback/checkouts/chip 2. https://hartamas.myshoppegram.com/webhooks/payments/callback/typ_offer/chip

Anda diwajibkan untuk menggantikan https://hartamas.myshoppegram.com tersebut dengan URL https://subdomain.myshoppegram.com website anda yang tersendiri yang telah diberikan secara percuma sewaktu pendaftaran akaun Shoppegram anda tersebut.

Anda boleh dapati URL subdomain anda pada bahagian berikut: Dashboard Overview Shoppegram -> Settings -> Custom domain -> Subdomain

Anda boleh rujuk contoh penetapan webhooks dalam akaun Chip dibawah:

 1. Dari halaman Developers itu, anda boleh klik pada butang/teks Webhooks

 1. Kemudian, pastikan toggle View/Viewing test data tersebut dalam keadaan nyah aktif(berwarna kelabu).

 1. Seterusya, anda boleh klik pada butang New live webhook

 1. Kemudian, anda boleh isi kesemua maklumat yang diminta dengan rujuk dibawah:

 • Anda akan diminta untuk masukkan Webhook title pada ruangan yang telah disediakan. Webhook title ini bertindak sebagai rujukan untuk anda kenali webhook ini digunakan untuk apa nanti. Sebagai contoh kami masukkan Shoppegram Checkout.

 • Untuk ruangan Callback URL, anda boleh masukkan: https://hartamas.myshoppegram.com/webhooks/payments/callback/checkouts/chip

 • Untuk ruangan Event type pula, anda perlu pastikan anda hanya pilih/tick 2 jenis event sahaja iaitu Purchase paid dan Purchase failed sahaja.

 1. Setelah selesai, anda boleh klik Create

 1. Nanti, anda akan dibawa semula ke halaman Webhooks dan anda boleh lihat penetapan webhook yang anda baru lakukan sebelum ini. Seterusnya anda boleh ulang langkah diatas dan masukkan pula webhooks URL yang kedua.

Setelah selesai, anda sepatutnya akan mempunyai 2 webhooks URL seperti pada paparan dibawah:

Penetapan di Commerce

1. Log masuk ke dalam akaun Commerce anda.

2. Klik pada Settings

3. Klik pada Payment options

4. Jika anda belum aktifkan payment option untuk Chip. Klik butang Activate pada bahagian Alternative Payments untuk Chip. Jika anda sudah aktifkan payment option untuk Chip klik butang Edit.

5. Seterusnya akan keluar paparan seperti dibawah, anda boleh isi maklumat tersebut :

 • Display name at checkout : Masukkan nama payment yang anda inginkan (Contoh Chip)

 • Secret key : Masukkan Secret key yang anda sudah dapatkan di akaun Chip anda.

 • Brand ID : Masukkan Brand ID yang anda sudah dapatkan di akaun Chip anda.

6. Setelah selesai pastikan anda sudah klik Enable dan klik button Save.

Untuk makluman, toggle Test mode hanya digunakan oleh pihak Developer sahaja. Untuk pengguna Shoppegram Commerce, sila pastikan anda nyah aktifkan toggle tersebut.

Setelah Save anda boleh membuat percubaan pembelian pada website anda untuk lihat payment option Chip tersebut semasa checkout untuk penetapan yang anda baru tetapkan sebentar tadi.

Last updated