Export halaman kepada fail HTML

Fungsi ini digunakan untuk membolehkan pengguna export halaman mereka dalam bentuk fail HTML bagi kegunaan lain.

Untuk memulakan penetapan, anda boleh rujuk langkah dibawah:

1. Pada halaman Editor, anda boleh klik pada butang More.

2. Kemudian, anda boleh klik pada Export as HTML.

3. Seterusnya, anda boleh pilih simpan fail JSON tersebut didalam lokasi yang anda inginkan dalam komputer anda.

Last updated