Customers

Didalam Commerce, anda boleh cipta akaun untuk pelanggan anda. Akaun pelanggan anda juga akan dicipta secara auto jika mereka ada membuat pembayaran melalui website anda.

Untuk mencipta akaun untuk pelanggan anda secara manual, anda boleh rujuk pada langkah penetapan ini

Penambahan Pelanggan

1. Log in kedalam Dashboard Commerce.

2. Klik Customers.

3. Klik Add customer.

4. Seterusnya, masukkan maklumat pelanggan anda.

5. Setelah selesai klik Save.

Carian pelanggan

Untuk menggunakan fungsi ini, hanya perlu pergi ke Dashboard Customer atau Dashboard Orders dan masukkan nombor telefon pelanggan anda.

Maklumat pelanggan berkaitan dengan nombor telefon akan dipaparkan.

Paparan Dashboard Customers

Paparan Dashboard Orders

Last updated