Shoppegram
Search…
⌃K

Customers

Didalam Commerce, anda boleh cipta akaun untuk pelanggan anda. Akaun pelanggan anda juga akan dicipta secara auto jika mereka ada membuat pembayaran melalui website anda.
Untuk mencipta akaun untuk pelanggan anda secara manual, anda boleh rujuk pada langkah penetapan ini
1. Log in kedalam Dashboard Commerce
2. Klik Customers
3. Klik Add customer
4. Seterusnya, anda boleh masukkan maklumat pelanggan anda
5. Setelah selesai klik Save