Import fail JSON

Fungsi ini digunakan untuk membolehkan pengguna membawa fail JSON halaman mereka dari akaun lain ke akaun lain.

Untuk memulakan penetapan, anda boleh rujuk langkah dibawah:

1. Pada halaman Editor, anda boleh klik pada butang More.

2. Kemudian, anda boleh klik pada Import JSON.

3. Seterusnya, anda boleh pilih fail JSON dari fail dalam komputer anda yang anda ingin bawa masuk kedalam halaman ini.

Last updated