Import JSON

Kini pada bahagian Page Builder commerce anda boleh menggunakan fungsi import JSON. Ini bermakna anda boleh gunakan template yang sedia ada. Berikut merupakan langkah langkah untuk import JSON kepada Page Builder

Penetapan

  1. Log masuk ke bahagian Dashboard Commerce.

2. Klik pada bahagian Online Store

3. Klik pada Pages

Laluan untuk pergi ke Setting -> Import JSON.

Untuk bahagian ini adalah mengikut interface Builder tersendiri.

Default Editor: WYSIWYG

  1. Pilih Pages yang anda inginkan dan klik Edit.

  1. Klik pada Edit with Builder.

  1. Klik pada butang More dan pilih Import JSON. Perlu diingatkan anda hanya boleh import file berformat .json sahaja.

Default Editor: Builder

  1. Pilih Pages yang anda inginkan dan klik Edit.

  1. Kemudian anda boleh tekan More -> dan Import JSON.

Oleh itu, proses mengimport file json anda telah pun selesai.

Penetapan Default Editor

Untuk melihat Default Editor anda sama ada WYSIWYG atau Builder, anda boleh pergi ke:

Dashboard Overview -> Settings -> General -> Default Editor.

**Perhatian: Jika anda tidak melihat Default Editor, maka Default Editor anda adalah Builder.

Last updated