Shoppegram
Search
K
Comment on page

Product Setup

Untuk tambah produk anda pada sistem Commerce, anda boleh masukkan produk anda terlebih dahulu dengan rujuk pada langkah dibawah.

Bahagian 1 : Tambah Produk

 1. 1.
  Log in ke akaun Commerce anda -> Klik pada Products -> Add product
 1. 2.
  Anda akan dibawa ke pages product. Disitu anda perlu masukkan details produk anda seperti:
Tajuk
Penerangan
Name
Nama produk anda
Description
Huraian produk anda ( Seperti saiz, warna dan lain - lain )
Categories
Kategori bagi produk tersebut ( By default sistem kami akan pilihkan kategori featured untuk setiap produk baru yang anda buat )
Price
Harga promo produk anda atau Harga yang pelanggan akan bayar semasa checkout
Compare at price
Harga asal produk anda
Manage stock
Anda perlu enable fungsi ini jika produk anda mempunyai kuantiti tertentu.
SKU(Stock Keeping Unit)
Anda boleh gunakan fungsi ini jika anda ingin pantau prestasi produk anda menggunakan SKU dan bukannya nama variants
Stock
Masukkan kuantiti produk anda pada location Default store anda(Jika anda enable fungsi Manage stock tersebut)
Edit locations
Anda boleh klik pada teks ini jika anda ingin matikan stock ini pada lokasi tertentu
Published
Pastikan fungsi ini anda enable supaya produk anda akan dapat dilihat pada website anda.
Require Shipping or Pickup
Enable fungsi ini jika produk yang anda jual memerlukan penghantaran.
Hidden
Jika anda ingin hide produk anda daripada customer dan hanya share produk tersebut kepada orang - orang tertentu anda boleh enable fungsi ini.
 1. 3.
  Setelah selesai anda boleh klik butang Save.

Bahagian 2 : Inventori

1. View Inventory Logs

**Perhatian : Bahagian SKU adalah untuk memantau data bagi produk anda dan bukan untuk kemaskini stok.
Pada bahagian ini anda dapat melihat perubahan atau jejak kuantiti yang dilakukan pada bahagian stok produk.
 1. 1.
  Klik pada View inventory logs.
 1. 2.
  Pada ruangan ini akan tercatat segala perubahan yang dilakukan pada bahagian quantity stock produk.
Tajuk
Penerangan
Alamat
Anda boleh menukar alamat pada ruangan ini untuk melihat perubahan logs berdasarkan lokasi.
Date
Tarikh setiap perubahan dilakukan.
Activity
Merujuk pada perkara yang anda lakukan semasa mengubah quantity stock.
Adjusted by
Merujuk kepada penama yang melakukan perubahan kepada stock tersebut.
Available
Merujuk kepada nilai terbaru stock.

2 : Stok Produk

 1. 1.
  Untuk lakukan penambahan stok produk, anda perlu masukkan kedalam ruang yang telah disediakan. Anda hanya perlu tekan dropdown itu sahaja.
 1. 2.
  Selepas itu, anda boleh pilih sebab atau maklumat yang berkaitan dengan perubahan stok produk anda.
 1. 3.
  Anda akan lihat nilai kemaskini terbaru bagi stok produk anda.
Jika butang Manage Stock tidak dihidupkan, produk anda akan dikira mempunyai stok tanpa had (unlimited).
 1. 4.
  Jika anda menekan butang View Inventory Logs, anda akan lihat senarai maklumat bagi perubahan stok produk anda.

Bahagian 3 : Imej Produk

Setelah selesai masukkan details produk anda, anda boleh masukkan gambar untuk produk tersebut.
Fail imej yang disokong adalah jpg, jpeg, png, gif, dan webp sahaja.
1. Untuk masukkan gambar anda boleh klik pada Images.
2. Seterusnya, klik pada Add image dan masukkan gambar yang anda inginkan. Anda boleh masukkan seberapa banyak gambar yang anda inginkan.
(Saiz terbaik produk: 1000px X 1000px | Saiz gambar terbaik: Kurang dari 200kb)
3. Setelah anda berjaya upload gambar produk anda, popup Uploaded akan terpapar pada skrin tersebut.
Jika anda ingin susun gambar produk tersebut anda boleh drag button anak panah dan susun kedudukan gambar produk anda.

Bahagian 4 : Tambah Files bagi Produk Digital

1. Untuk masukkan files bagi buyer anda download produk digital anda, anda boleh klik pada Files.
2. Seterusnya anda boleh masukkan files tersebut dengan klik pada Add file.
3. Nanti akan keluar paparan seperti berikut. Anda perlu masukkan maklumat file tersebut:
 • File name : Nama file tersebut.
 • File URL : Link untuk files bagi Produk Digital anda.

Bahagian 5 : Varian Files Produk Digital

Anda boleh lakukan penetapan Varians fail pada Produk Digital anda.
Jika anda menetapkan kepada :
 • All Variants : Pelanggan anda akan menerima semua file yang diletakkan pada ruangan Files ini.
 • Specific Variant : Files akan diberikan kepada variants yang dipilih.

Bahagian 6 : Label Produk

Jika anda ingin mempunyai label pada produk anda (rujuk gambar dibawah), boleh rujuk tutorial dibawah :

1 : Info Tambahan

** Perhatian: Sila Enable Free Shipping pada Tab Shipping kerana item digital tidak memerlukan penghantaran.