Pages

Sebelum anda ikuti langkah penetapan ini pastikan anda:

  • Sudah mempunyai produk yang anda ingin buat untuk express cart

  • Sudah mempunyai pages yang tersendiri untuk anda masukkan fungsi express cart

Dapatkan Produk Variant ID

1. Log masuk ke akaun Commerce anda

2. Klik pada Products

3. Klik pada Produk yang anda ingin masukkan fungsi Express Checkout tersebut.

4. Klik pada Express checkout

5. Pilih variant yang anda ingin customer anda terus beli dan simpan link tersebut

6. Berdasarkan link url tersebut anda hanya perlu simban produk variant ID nya sahaja. Sebagai contoh link yang anda dapat ialah https://mirfaith.myshoppegram.com/cart/57085:1

Jadi anda perlu simpan 57085 sahaja untuk digunakan pada langkah seterusnya.

Penetapan pada Pages

1. Log masuk akaun Commerce anda

2. Klik pada Online Store -> Pages

3. Klik pada butang Edit pada pages yang anda ingin masukkan fungsi Express Checkout tersebut.

4. Klik pada icon < > untuk masukkan custom code butang anda

5. Seterusnya, anda hanya perlu masukkan code ini pada ruangan tersebut.

Code : <a class="btn btn-success btn-lg text-white" href="/cart/add?id=masukkan ID yang anda dapatkan pada langkah 1" target="_blank">Buy Now</a> ** Pada bahagian href tersebut, anda boleh masukkan link produk variant anda yang anda baru dapatkan pada langkah 1

6. Setelah selesai anda boleh klik Save dan lihat hasilnya dengan tekan pada butang Preview.

Info Tambahan

Jika anda mahu ubah styling button anda, anda boleh rujuk link ini untuk maklumat lanjut : https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/buttons/ Jika anda ingin membuat pelanggan anda terus masukkan 3 produk terus kedalam cart mereka anda boleh asingkan setiap produk variant ID dengan simbol koma. Sebagai contoh : /cart/add?id=57085,12345

**Maksimum hanya 3 variant ID sahaja boleh dimasukkan.

Last updated