Discounts

Discounts adalah salah satu features dimana anda boleh membuat penetapan untuk kod voucher yang boleh digunakan oleh pelanggan anda untuk mendapatkan promo yang anda sudah sediakan.

Fungsi ini hanya tersedia untuk plan Premium dan Ultimate sahaja.

Didalam Commerce anda hanya boleh membuat tetapan untuk 4 jenis diskaun sahaja :

pagePercentagepageFixed AmountpageFree ShippingpageFixed Shipping

Untuk membuat penetapan diskaun kod, anda boleh ikut tutorial ini :

1. Login ke Dashboard Commerce anda.

2. Klik pada tab Marketing

3. Klik pada tab Discounts

4. Klik pada button Create discount

Last updated