Invoice

Didalam Commerce anda mempunyai akses untuk pastikan pelanggan terima invoice bagi order mereka. Untuk akses ke bahagian penetapan tersebut, anda boleh pergi pada :

 1. Dashboard Commerce

 1. Klik Settings

 1. Klik Invoice

 1. Seterusnya anda akan dapat lihat paparan untuk anda lakukan penetapan bagi Invoice anda itu.

 1. Setelah anda membuat perubahan yang anda inginkan anda boleh klik Save

Setelah anda aktifkan penetapan Invoice tersebut, ia bermakna setiap email notifikasi "Order Confirmation" pelanggan anda, mereka akan terima sekali fail Invoice yang dilampirkan dalam email tersebut.

Ini adalah contoh paparan invoice yang akan dapat dilihat oleh pelanggan anda.

Info Tambahan

Anda juga boleh menghantar secara manual invoice itu kepada pelanggan anda melalui halaman order pelanggan itu sendiri dengan pergi pada:

 1. Dashboard Shoppegram

 1. Klik pada Orders

 1. Klik pada order pelanggan itu

 1. Klik pada butang Email invoice

 1. Seterusnya, setelah anda pastikan email yang dimasukkan itu betul, anda boleh klik pada butang Send dan pelanggan itu akan terima invoice tersebut di email mereka.

Info: Anda boleh hantar kepada 3 email sekaligus dengan cara asingkan setiap email itu dengan simbol koma "," atau tekan Enter pada keyboard anda bagi setiap email yang telah dimasukkan.

Untuk makluman, bagi prefilled email yang dimasukkan auto oleh sistem ia akan mementingkan email yang datang dari:

 1. Checkout

 2. Customer information

 3. Shipping address

Last updated