Staff Account

Di dalam Commerce, pengguna boleh memberi akses kepada orang lain bagi menguruskan kedai online mereka iaitu dengan cara menambah akaun staff di dalam Settings.

Penambahan akaun

  1. Log masuk ke dashboard dan pergi ke Settings -> Account dan klik butang Add staff

Untuk tetapan asal staff hanya boleh mengakses pada button yang di aktifkan sahaja.

Anda boleh setkan mengikut kesesuaian dan kemahuan anda bagi menghadkan akses store kepada staff anda.

Isikan butiran pada ruangan yang telah disediakan. Untuk dibahagian penetapan Permissions pula, anda boleh klik pada toggle untuk penetapan yang staff tersebut boleh lihat atau lakukan ubah suaian.

ParametersKegunaan

Select all

Untuk anda pastikan staf tersebut dapat akses ke semua penetapan dan halaman

Overview

Staf tersebut akan dapat lihat halaman Overview

Orders

Staf tersebut akan dapat lihat dan membuat penetapan pada halaman Orders

Draft orders

Staf tersebut akan dapat lihat dan membuat penetapan pada halaman Draft orders

Products

Staf tersebut akan dapat lihat dan membuat penetapan pada halaman Products

Categories

Staf tersebut akan dapat lihat dan membuat penetapan pada halaman Categories

Customers

Staf tersebut akan dapatt lihat dan membuat penetapan pada halaman Customers

Reports

Staf tersebut akan dapatt lihat dan membuat penetapan pada halaman Reports

Marketings

Staf tersebut akan dapatt lihat dan membuat penetapan pada halaman Marketings

Setelah anda selesai lakukan kesemua penetapan anda boleh klik butang Save

Setelah selesai, staff tersebut akan mendapat jemputan untuk menguruskan kedai anda di dalam bentuk email.

Klik butang Login to Dashboard dan terus akan dibawa ke login page

Masukkan email dan password yang telah diberikan seperti di dalam email tadi.

Kini staff anda boleh menguruskan kedai anda mengikut penetapan akses yang anda telah tetapkan. Terus Maju!

Pemilikan Store

Jika anda ingin mengubah emel store anda atau ingin bertukar pemilikan store, boleh rujuk tutorial di bawah:

pageTransfer Ownership

Last updated