Pages

Ini adalah paparan pertama jika anda ke bahagian Pages Dashboard.

Cipta halaman baru

Had limit halaman yang anda boleh cipta adalah berdasarkan plan yang anda langgan.

1. Anda boleh mencipta halamn dengan menekan butang Add page.

2. Seterusnya , anda boleh memilih templat sedia ada atau mulakan dari kosong.

  1. Anda boleh klik pada butang Choose dan pilih templat yang anda ingin gunakan.

  1. Jika anda ingin membuat halaman anda dari kosong, anda boleh klik pada butang Create blank page

Ubah suai halaman sedia ada

1. Pada halaman dashboard, anda boleh klik pada butang Editor pada halaman yang ingin anda edit.

Lihat halaman

1. Pada halaman dashboard, anda boleh klik pada butang ikon anak panah kebawah.

2. Seterusnya, anda boleh klik pada butang Preview yang akan terpapar daripada dropdown.

  1. Jika anda sudah terbitkan websites, anda boleh klik pada butang ikon anak panah Dashboard halaman tersebut untuk lihat halaman yang anda sudah cipta.

Jika butang tersebut tidak boleh diklik, ia bermakna projek anda masih belum diterbitkan pada khalayak umum.

Apa lagi?

Jika anda ingin lihat Leads yang sudah disubmit pada halaman tertentu

pageLeads

Jika anda ingin hubungkan projek anda dengan sistem Webhook

pageWebhooks

Jika anda ingin lakukan penetapan anda yang tersendiri pada halaman tertentu

pageSettings

Last updated