Integromat

Apa itu Integromat?

IIntegromat ialah automasi dalam talian yang menghubungkan aplikasi kegemaran anda, seperti Mailerlite, GetResponse, Sendinblue, Telegram Messenger dll

Bagaimana untuk hubungkan integromat dengan Landigram?

1. Log masuk kepada akaun integromat anda.

2. Klik pada Create a new scenario.

3. Klik pada butang ikon + seperti pada paparan dibawah.

4. Pada ruangan search, taip webhooks dan klik pada Webhooks tersebut.

5. Pilih Custom webhook pada pop up yang akan dipaparkan

6. Abaikan ruangan kosong tersebut dan tekan Add.

7. Masukkan nama sebagai rujukan pada ruangan Webhook name dan kosongkan ruangan ip restrictions.

8. Seterusnya, tekan pada butang Save.

9. Integromat akan memberikan webhook url, tekan pada butang Copy address to clipboard untuk simpan url dan tekan OK.

10. Setelah anda simpan webhook url, anda boleh ke halaman webhook pada akaun Pages dan klik Add webhook button. Masukkan url yang telah di simpan pada ruangan Callback Url dan klik Save

11. Setelah webhook telah dicipta pada Pages. Anda boleh kembali kepada integromat untuk hubungkan webhook kepada aplikasi yang lain.

Bagaiman untuk hubungkan integromat dengan aplikasi yang lain?

Hubungkan dengan Google Sheets

pageGoogle Sheets

Hubungkan dengan Telegram Bot

pageTelegram integromat

Last updated