Integration

Didalam Commerce, kami membenarkan pengguna kami untuk hubungkan website mereka dengan beberapa sistem dari pihak lain. Antaranya ialah sistem Payment Gateway, Tracking and Analytics, SMS Notification dan Shipping Provider.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan integrasi ini, anda boleh klik pada butang dibawah:

pagePayment GatewaypageTracking & AnalyticspageSMS ProviderpageShipping Provider

Last updated