Variants Setup

**Penting: Sebelum anda meneruskan penetapan ini, pastikan anda telah lakukan penambahan options pad produk anda terlebih dahulu.

pageOptions

Bahagian 1 : Penetapan Variants

1. Masukkan nama Variant yang pertama pada perkataan Default contohnya saiz S.

2. Klik butang Save (Skrol kebawah untuk lihat butang tersebut).

3. Seterusnya untuk tambah lagi variant hanya perlu klik butang Add variant.

4. Masukkan maklumat bagi variant kedua untuk produk tersebut.

1 : Penerangan bagi Maklumat Varians

NamaPenerangan

Name

Nama variant untuk produk anda

Price

Harga yang pelanggan perlu bayar untuk variant ini

Compare at price

Harga asal sebelum diskaun dan sebagainya. Pastikan nilainya lebih tinggi dengan nilai price anda.

Manage stock

Anda boleh aktifkan toggle ini sekiranya variant ini mempunyai stok. **Jika tidak dihidupkan, stock product anda dikira Unlimited.

Stock

Anda boleh masukkan stok untuk variant ini sekiranya anda aktifkan toggle Manage stock tersebut. Pastikan anda masukkan kuantiti stok pada lokasi default store anda.

SKU

SKU ialah ringkasan untuk Stock Keeping Unit. Anda boleh masukkan text/nombor yang anda inginkan sekiranya anda ingin lihat data sales anda mengikut SKU ini dan bukannya nama variant anda.

Weight

Anda perlu masukkan berat untuk variant ini untuk proses penghantaran nanti

Ulang proses ini untuk variant yang seterusnya.

Bahagian 2 : Inventori

1 : View Inventory Logs

**Perhatian : Bahagian SKU adalah untuk memantau data bagi produk anda dan bukan untuk kemaskini stok.

Pada bahagian ini anda dapat melihat perubahan atau jejak kuantiti yang dilakukan pada bahagian stok produk. 1. Klik pada View inventory logs.

  1. Pada ruangan ini akan tercatat segala perubahan yang dilakukan pada bahagian quantity stock produk.

TajukPenerangan

Alamat

Anda boleh menukar alamat pada ruangan ini untuk melihat perubahan logs berdasarkan lokasi.

Date

Tarikh setiap perubahan dilakukan.

Activity

Merujuk pada perkara yang anda lakukan semasa mengubah kuantiti stok

Adjusted by

Merujuk kepada penama/siapa yang melakukan perubahan kepada stock tersebut.

Available

Merujuk kepada nilai terbaru stock

2 : Stok Produk

  1. Untuk lakukan penambahan stok produk, anda perlu masukkan kedalam ruang yang telah disediakan. Anda hanya perlu tekan dropdown itu sahaja.

  1. Selepas itu, anda boleh pilih sebab atau maklumat yang berkaitan dengan perubahan stok produk anda.

  1. Anda akan lihat nilai kemaskini terbaru bagi stok produk anda.

Jika butang Manage Stock tidak dihidupkan, produk anda akan dikira mempunyai stok tanpa had (unlimited).

  1. Jika anda menekan butang View Inventory Logs, anda akan lihat senarai maklumat bagi perubahan stok produk anda.

Paparan Varians Produk

Lihat hasil variant anda dengan klik butang Preview pada tab Item

Contoh paparan produk pada halaman website anda

Info Tambahan

  1. Minimum varians adalah 1 dan maksimum bagi varians didalam 1 produk adalah 30.

  1. Sekiranya anda lakukan penetapan Manage stock pada variants anda, pastikan anda masukkan kuantiti stok pada locations default store anda. Jika tidak pelanggan masih tidak boleh lakukan pembelian pada store anda kerana kuantiti stok pada lokasi default store anda tidak di isi.

Last updated