DHL eCommerce

Fungsi ini tersedia untuk plan Premium dan Ultimate sahaja.

Untuk makluman, bagi penetapan integration ini, anda perlu mempunyai:

 • API Client ID

 • API Password

 • PickUp Account

 • SoldTo Account

 • Prefix

Kesemua maklumat diatas ini anda boleh dapatkan dengan berhubung dengan sales/akaun manager DHL eCommerce anda.

Setelah anda mempunyai kesemua maklumat yang diperlukan untuk integration tersebut, anda boleh ikuti langkah dibawah untuk tetapkan ia di akaun Shoppegram anda.

 1. Log masuk akaun Shoppegram Commerce anda.

 1. Klik pada Settings

 1. Klik pada Shipping provider

 1. Klik Edit/Activate pada shipping provider DHL eCommerce

 1. Kemudian, anda boleh masukkan kesemua maklumat itu diruangan yang tersedia dan klik Save.

RuangPenerangan

Test mode

Nyahtanda penetapan ini untuk pastikan anda boleh gunakan shipping provider DHL eCommerce. Penetapan ini boleh digunakan jika anda ialah developer.

API Client ID

Anda boleh masukkan API Client ID yang anda sudah dapatkan dari sales/akaun manager DHL eCommerce anda.

API Password

Anda boleh masukkan API Password yang anda sudah dapatkan dari sales/akaun manager DHL eCommerce anda.

Pickup Account

Anda boleh masukkan Pickup Account yang anda sudah dapatkan dari sales/akaun manager DHL eCommerce anda.

SoldTo Account

Anda boleh masukkan SoldTo Account yang anda sudah dapatkan dari sales/akaun manager DHL eCommerce anda.

Prefix

Anda boleh masukkan Prefix yang anda sudah dapatkan dari sales/akaun manager DHL eCommerce anda.

Automatically add tracking

Anda boleh aktifkan toggle ini jika anda ingin pastikan setiap order yang diproses secara bulk untuk arrange shipment itu akan ditambah juga tracking number yang anda inginkan secara auto.(Pengguna Ultimate sahaja)

Enable content

Anda boleh aktifkan toggle ini untuk pastikan details produk yang dibeli oleh pelanggan berada pada AWB order tersebut.

Enable DHL

Anda perlu aktifkan toggle ini untuk pastikan anda boleh gunakan shipping provider DHL eCommerce ini.

 1. Setelah selesai kini proses penetapan shipping provider DHL eCommerce anda kini sudah berjaya.

Cara Fulfill Order

Tutorial penetapan pada bahagian untuk cara urus order bagi menjana Airway Bill di platform DHL eCommerce tanpa perlu log masuk dan hanya menggunakan platform Commerce sahaja.

 1. Log masuk ke Dashboard Commerce -> Orders di panel kiri.

 1. Pilih dan klik pada order yang anda ingin buat penghantaran menggunakan DHL eCommerce dan paparan akan keluar seperti dibawah. Klik butang Arrange shipment.

 1. Tekan butang Create Shipment bewarna biru di sebelah penjuru kanan.

4. Seterusnya satu popup akan keluar, anda boleh klik pada Select Shipment Provider dan pilih DHL. Kemudian klik pada Choose Services dan klik pada mana-mana courier service yang anda mahu guna. Harga telah ditentukan mengikut alamat yang ada pada order.

5. Seterusnya klik pada method dan pilih Dropoff atau Pickup.

Method :

 • Dropoff - Anda sendiri akan pergi ke pejabat pos berhampiran dan hantarkan barang.

 • Pickup - Pihak courier akan menghantar kenderaan untuk mengambil barang yang telah di pesan di alamat yang telah ditetapkan pada penetapan Location anda.

**Nota : Jika anda menggunakan penghantaran jenis Cash On Delivery (COD), pastikan anda telah hidupkan toggle Enable COD.

Biasanya Method Pickup akan dipilih bagi memudahkan para penjual.

 1. Apabila Method Pickup dipilih, jadual akan dipaparkan untuk pilihan tarikh pengambilan oleh pihak courier. Klik pada tarikh yang anda mahukan dan kemudian klik butang Submit. Rujuk gambar dibawah.

 1. Setelah klik butang Submit, order anda akan automatik mendapat tracking number seperti gambar dibawah.

Satu Airwaybill (AWB) terhadap order ini telah pun dijana secara automatik dan anda hanya perlu cetak AWB ini.

Setelah proses Add Shipment dibuat, semak di dalam Dashboard DHL untuk pastikan maklumat yang dipaparkan adalah sama.

Last updated