Facebook Pixel

Apa itu Facebook pixel?

Facebook pixel membolehkan anda untuk pantau kelakuan pengguna yang masuk kedalam website anda dan dapatkan data mereka. Facebook pixel juga dapat membantu untuk meningkatkan kualiti strategi pemasaran Facebook ads bagi website anda.

Anda boleh mencipta Facebook pixel anda yang tersendiri dengan menggunakan akaun Facebook Business Manager.

Cipta Facebook Pixel

1. Log masuk ke Business Manager account

2. Click ikon 3 line tersebut.

3. Klik pada Events Manager.

4. Pada sebelah kiri skrin ada, klik pada ikon +(Connect data sources)

5. Pilih tab WEB dan tekan continue.

6. Pilih Facebook Pixel tab dan tekan Connect.

7. Klik Continue.

8. Masuk sebarang nama pada ruangan di bawah sebagai rujukan anda.

9. Tekan Continue.

10. Pada paparan ini anda boleh tekan X.

11. Pada nama facebook pixel yang anda cipta, anda akan lihat pixel ID yang anda akan gunakan untuk integrasi bersama Pages.

Hubungkan dengan Pages

1. Log masuk akaun Pages

2. Pilih projek untuk digunakan bersama Facebook pixel.

3. Klik pada Settings.

4. Masukkan Facebook Pixel ID pada ruangan di bawah.

5. Setelah selesai tekan Submit untuk simpan penetapan tersebut.

Kini Pages anda sudah pun diintegrasi bersama Facebook pixel.

Last updated