Social Proof Notifications

Tutorial cara membuat tetapan untuk Social proof pop-up

Apa Itu Social Proof Notifications

Social proof Pop-up adalah satu features dari Commerce untuk pengguna-pengguna akaun Standard, Premium dan Ultimate sahaja.

Sales pop up ini hanya akan muncul apabila terdapat pembelian daripada customer di dalam website Shoppegram.

Rujuk contoh untuk gambaran sales pop-up.

  • Perhatikan pada bahagian bawah page di atas butang Daftar Sekarang yang bewarna jingga terdapat maklumat pembeli.

  • Tujuan Social prof ini adalah untuk menambahkan lagi keyakinan pembeli untuk membuat keputusan ketika meliahat produk yang anda tawarkan.

  • Kesemua maklumat ini adalah automatik dijana, tidak perlu untuk setting masa, nama produk dan lain-lain.

Hanya perlu on sahaja features ini.

Setup Social Proof

Aktifkan Recent Sales JSON

1. Log masuk ke Dashboard Commerce dan pergi pada Online Store -> Preferences

2. Pastikan anda enable fungsi Recent Sales JSON dan klik Save

Aktifkan Recent Sales Popup

1. Log masuk ke Dashboard Commerce dan pergi pada Online Store

2. Klik pada button Customize

3. Klik pada Recent sales popup

4. Tick Yes pada Recent sales notifications dan klik Save

Setkan Nama Spesifik dan Lokasi.

Untuk menetapkan nama pelanggan secara spesifik atau mengikut kehendak anda. Boleh ikuti tutorial di bawah.

  1. Pada bahagian Online Strore -> Customize -> Recent Sales Json. Masukkan nama yang anda ingin muncul pada store anda dan klik save.

2. Masuk pada Online Store > Preferences > Name. Setkan sebagai Anonymous dan Save.

Perhatian: Jika anda ingin nama pelanggan anda dipaparkan pada paparan Popup tersebut, boleh pilih Full Name pada ruangan tersebut.

3. Jika perlu, anda boleh setkan lokasi bagi setiap pelanggan yang membeli di kedai anda. Sebagai contoh lokasi dipilih berdasarkan City , state and country.

Maka paparan pada store anda akan muncul seperti ini.

Last updated