Settings

Filtered Payment by Country

Bahagian Settings pada Payment options adalah penetapan untuk membenarkan negara yang terpilih sahaja untuk menggunakan payment tersebut.

Features ini hanya boleh digunakan pada produk fizikal dan khas untuk plan Ultimate sahaja.

  1. Log masuk ke dashboard Commerce

2. Klik pada Settings

3. Klik pada Payment options

4. Pilih mana-mana pilihan sistem payment gateway atau pembayaran yang anda ingin tambah penetapan ini dengan klik pada butang Edit pada ruangan mereka.

Nota: Untuk tutorial kali ini kami menggunakan SecurePay.

5. Klik pada Settings

6. Pilih negara yang anda ingin benarkan payment tersebut digunakan dan klik Save

Last updated