Shoppegram
Search…
Registration
Pendaftaran di Shoppegram adalah sangat mudah dan percuma selama 14 hari tanpa perlu submit sebarang dokumen dan semuanya adalah secara online. Daftar dan terus guna serta merta.
Maklumat-maklumat yang diperlukan semasa pendaftaran anda di Shoppegram:
Email Address
Alamat email yang anda ingin gunakan untuk log in kedalam akaun Shoppegram anda.
First Name
Nama anda
Last Name
Nama anda/Nama bapa anda
Store Name
Nama yang anda ingin gunakan sebagai nama website/kedai anda
Set my own preferred subdomain
Sub domain dengan kata mudah faham adalah URL utama website anda. Sebagai contoh setelah anda daftar dengan Shoppegram, URL website anda ialah https://mirfaith.myshoppegram.com
Password
Kata laluan yang anda ingin gunakan untuk log in kedalam akaun Shoppegram anda
Last modified 1mo ago
Copy link