Enable maintenance mode

Untuk mengaktifkan maintenance mode di website Shoppegram, anda boleh rujuk langkah ini.

1. Log in ke akaun Shoppegram anda

2. Klik pada Online store

3. Klik pada Preferences

4. Scroll dibawah untuk mencari setting tab Password protection. Disetting tersebut anda akan dapat lihat setting Enable maintenance mode.

5. Anda boleh aktifkan Enable maintenance mode tersebut dan masukkan password yang anda inginkan. **Pastikan password yang anda masukkan hanya mempunyai huruf kecil dan nombor sahaja.

6. Setelah selesai anda boleh klik Save.

7. Anda boleh lihat hasilnya dengan cuba buka website anda.