Page builder

Sebelum anda follow tutorial ini pastikan anda:

  • Sudah mempunyai produk yang anda ingin buat untuk express cart

  • Sudah mempunyai pages yang tersendiri untuk anda masukkan fungsi express cart

  • Sudah subscribe plan Shoppegram Standard ke-atas untuk anda menggunakan features page builder.

Dapatkan Produk Id

1. Login ke akaun Shoppegram anda

2. Klik pada Products

3. Klik pada Produk yang anda ingin masukkan fungsi Express Checkout tersebut.

4. Klik pada Express checkout

5. Pilih variant yang anda ingin customer anda terus beli dan copy link tersebut

6. Berdasarkan link url tersebut anda hanya perlu simban produk variant ID nya sahaja. Sebagai contoh link yang anda dapat ialah https://mirfaith.myshoppegram.com/cart/57085:1 Jadi anda perlu simpan 57085 sahaja untuk digunakan pada langkah seterusnya.

Setup pada Page Builder

1. Login akaun Shoppegram anda

2. Klik pada Online Store -> Pages

3. Klik pada Edit button pada pages yang anda ingin masukkan fungsi Express Checkout tersebut.

4. Klik pada Edit with Builder

5. Seterusnya, anda akan dibawa ke page builder anda. Untuk setup express checkout tersebut, anda boleh drag element Button tersebut ke ruangan yang disediakan.

6. Klik pada button tersebut yang anda baru lepas drag dan masukkan ke dalam body content anda. Taip text yang anda inginkan supaya terpapar pada button tersebut.

7. Dibahagian URL anda boleh masukkan /cart/add?id=masukkan ID yang anda dapatkan pada langkah pertama ( Contoh: https://mirfaith.myshoppegram.com/cart/add?id=57085)

8. Pada ruangan Target anda boleh pilih option Same Tab manakala, pada ruangan setting lain anda boleh setting mengikut design anda.

9. Setelah selesai anda boleh klik Preview untuk test button tersebut.

Extra tips

Jika anda ingin membuat pelanggan anda terus masukkan 3 produk terus kedalam cart mereka anda boleh asingkan setiap produk variant ID dengan simbol koma. Sebagain contoh : /cart/add?id=57085,12345 **Maksimum hanya 3 variant ID sahaja boleh dimasukkan.