Namecheap

Terdapat dua bahagian untuk setup ini: - Bahagian 1 : Dapatkan IP Address untuk A record - Bahagian 2 : Domain name provider anda (Namecheap) - Bahagian 3 : Setup di Shoppegram Peringatan Pastikan domain anda sudah dibeli dan sudah boleh digunakan untuk setup. Jika anda membeli domain ".com", anda boleh terus ikut tutorial ini. Jika domain Malaysia seperti ".my, .com.my, .net.my" pastikan domain anda sudah aktif baru teruskan dengan tutorial ini.

Bahagian 1 : Dapatkan IP Address untuk A record

1. Anda boleh log in kedalam Dashboard Shoppegram

2. Klik pada Settings

3. Klik pada Custom domain

4. Klik pada Add existing domain

5. Nanti anda akan dapat lihat popup yang mempunyai IP Adress untuk A record anda beserta value yang anda perlu tetapkan untuk CNAME record anda.

Anda perlu simpan Value untuk A record dan CNAME record tersebut untuk anda masukkan didalam record domain anda didalam sistem domain provider nanti.

Bahagian 2 : Domain name provider anda (Namecheap)

1. Login to your Namecheap account 2. Click the Account drop-down menu and select "Dashboard".

3. Click "Domain List" and click the "Manage" button for the domain you wish to set up.

4. Click "Advanced DNS".

5. Find the Host Records section and click "Add New Record".

6. Select "CNAME Record" from the "Type" drop-down menu and enter : www

7. Under Value, paste in the unique cname ID : @ or your own domain name

8. Then, select "A Record" from the "Type" drop-down menu and enter : @

9. Under Value, paste in your IP Address that you get from step Bahagian 1

10. Click "Save all changes" and remember that it can take up to 48 hours for newly-created records to take effect. Once ready, you can publish your pages where you want by pointing your landing pages to your custom domain.

Info Tambahan

Bagi memastikan DNS anda telah dipoint ke Shoppegram 1. anda boleh Semak DNS anda Disini dan pastikan DNS yang terpapar ialah IP Address anda yang tersendiri 2. Seterusnya anda perlu masukkan Domain anda(Contoh: blend.com.my) pada ruangan yang telah disediakan seperti gambar dibawah dan klik butang "Lookup!"

3. Setelah anda klik butang "Lookup!" anda akan dapat lihat result A Record anda seperti pada paparan dibawah.

Setelah domain anda sudah ready dipropagate. Terus masuk ke akaun Shoppegram anda dan sambung ke bahagian Setup di Shoppegram.

Bahagian 3 : Setup di Shoppegram

1. Log In ke dashboard Shoppegram > Settings dan klik Custom Domain

2. Di page Domains ini klik Add existing domain

3. Pop up Add existing domain akan keluar. Isikan nama website anda pada borang “custom Domain” dan klik butang connect.

Tidak perlu tambah “www” untuk domain name anda kerana banyak website-website besar seperti facebook dan lain-lain sudah tidak lagi menggunakan www pada domain name mereka